Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. A épület I. emelet
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150 /147-es mellék
  Városüzemeltetés: 06-87/511-164
 • E-mail cím:
varosfejlesztes@tapolca.hu
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélefogadás:

 

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Főbb feladatok:

 • Városüzemeltetési feladatok ellátása
 • az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ármegállapításának előkészítése, döntés-előkészítés, alternatívák kidolgozása
 • Beruházások előkészítése, beszerzése/közbeszerzése, megvalósítása, fenntartása
 • Lakás és helyiség gazdálkodás
 • Ingatlanvagyon hasznosítás
 • Önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása
 • pályáztatása, értékesítésük előkészítése, lebonyolítása
  hátralékok rendezése

Közútkezelői feladatok

 • helyi utak és hidak fenntartása, üzemeltetése
 • forgalomszabályozás, forgalomtechnika kialakítása, fenntartása
 • közúti jelzőtáblák és burkolati jelek üzemeltetése, fenntartása
 • fizető várakozóhelyek kialakítása
 • közösségi közlekedés útvonal és megállóhely kijelölése, menetrend
 • szennyvízcsatorna hálózat
 • zárt és nyílt csapadékvíz elvezetés üzemeltetése, fenntartása

Zöld Terület fenntartás

 • Parkfenntartás és üzemeltetés
 • Fakivágás és telepítés
 • Hulladéklerakóval kapcsolatos ügyintézés
 • Közhasznú – közcélú munkavállalók irányítása, koordinálása
 • Köztisztaság,
 • Közvilágítás
 • Település tisztaság – Hulladékgyűjtés,
 • Temetők – köztemetők fenntartása és üzemeltetetése
 • Környezetvédelmi feladatok
 • Parlagfű mentesítés
 • közterület használat, hasznosítás

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének

 • 13/2010. (VI. 21.)  A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről (egységes szerkezetben)
 • 4/2011. (IV. 01.)    A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
 • 22/2011. (XII. 12.) A környezetvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben)
 • 10/2012. (V. 2.)     A közterület használatáról (egységes szerkezetben)
 • 11/2012. (V. 2.)     A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról
 • 12/2012. (IV. 27.)  a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben)
 • 32/2012. (XI. 26.)  a temetőkről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)
 • 15/2013. (IV. 29.)  Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
 • 10/2014. (IX. 29.)  a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
 • 11/2014. (IX. 29.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
 • 24/2015. (XI. 30.)  a lakások és a helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben)
 • 9/2016. (V. 2.)       az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Egyéb jogszabályok:

Munkatársak:

Ellátandó feladatok:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 33 sz. iroda 87/ 511-150 199 mellék

Közvetlen felettese: dr. Iker Viktória jegyző

Ellátandó feladatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdés alapján:

A városüzemeltetéssel kapcsolatos általános feladatok:

 • Közvilágítás
 • vezetékes vízhálózat
 • szennyvízhálózat
 • szennyvíztelep
 • köztisztaság
 • parkfenntartás-zöldfelületek gondozása
 • közútkezelés
 • városi parkolás temető fenntartás- üzemeltetés
 • helyi tömegközlekedés
 • környezetvédelem
 • lakásgazdálkodás
 • önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása,bonyolítása.
 • Az üzemeltetési szakterülethez kapcsolódó pályázatok figyelése és szakmai előkészítése
 • Az üzemeltetés kapcsán: beérkező lakossági és képviselői igények felmérése. Árajánlatok bekérése, pályázatok kiírása, szerződések előkészítése a nyertes pályázókkal. A munkaterületek átadás-átvétele, műszaki ellenőrzés. A munkavégzések ellenőrzése a befejezés dokumentálása.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének

7/2005./II.18./Kt. rendelete -a települési szilárd és folyékonyhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, aköztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről

16/2006./VI.19./Kt. rendelete –a temetőkről és a temetkezésről

Egyéb jogszabályok:

145/1999./X.1./ Korm. rendelet atemetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. /V.22./ Korm. rendelet avízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

2000.évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

78/2003./XI.27./GKM. rendelet a játszótérieszközök biztonságosságáról

 

vagyongazdálkodási ügyintéző

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 24 sz. iroda 87/ 511-150 /132-ös mellék

Közvetlen felettese: Parapatics Tamás Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Helység és lakásgazdálkodás, szerződés-előkészítés

önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, pályáztatása, értékesítésük előkészítése, lebonyolítása,

hátralékok rendezése, ingatlanvagyon hasznosítás,

szerződések, megállapodások, pályázatok előkészítése, teljesítése ellenőrzése, igazolása,

szerződések előkészítése, véleményezése illetve jogi kontrolljának elvégzése, elvégeztetése

a tulajdonosi képviseletet

a kezelői feladatok ellenőrzését

önkormányzatot érintő közüzemi számlák ellenőrzése, igazolása

Aktuális rendeletek:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (III. 20.) A lakások és a helyiségek bérletéről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2004. (XII. 20.) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2004. (XII.20.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Letölthető nyomtatványok

 

vagyongazdálkodási ügyintéző

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 24 sz. iroda 87/ 511-150 /132-ös mellék

Közvetlen felettese: Parapatics Tamás Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Helység és lakásgazdálkodás, szerződés-előkészítés

önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, pályáztatása, értékesítésük előkészítése, lebonyolítása,

hátralékok rendezése, ingatlanvagyon hasznosítás,

szerződések, megállapodások, pályázatok előkészítése, teljesítése ellenőrzése, igazolása,

szerződések előkészítése, véleményezése illetve jogi kontrolljának elvégzése, elvégeztetése

a tulajdonosi képviseletet

a kezelői feladatok ellenőrzését

önkormányzatot érintő közüzemi számlák ellenőrzése, igazolása

vagyongazdálkodási ügyintéző

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 24 sz. iroda 87/ 511-150 /132-ös mellék

Közvetlen felettese: Parapatics Tamás Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Helység és lakásgazdálkodás, szerződés-előkészítés

önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, pályáztatása, értékesítésük előkészítése, lebonyolítása,

hátralékok rendezése, ingatlanvagyon hasznosítás,

szerződések, megállapodások, pályázatok előkészítése, teljesítése ellenőrzése, igazolása,

szerződések előkészítése, véleményezése illetve jogi kontrolljának elvégzése, elvégeztetése

a tulajdonosi képviseletet

a kezelői feladatok ellenőrzését

önkormányzatot érintő közüzemi számlák ellenőrzése, igazolása

 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 31 sz. iroda 87/511-150/111

Közvetlen felettese: Parapatics Tamás Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Letölthető nyomtatványok

 

- pályázati lehetőségek felkutatása
- pályázatok előkészítése
- benyújtott, nyertes pályázatok gondozása, menedzselése
- elszámolások, valamint beszámolók készítése
- közbeszerzési eljárások előkészítésében, ügyintézésében való közreműködés

-  pályázati lehetőségek felkutatása
-  pályázatok előkészítése
- benyújtott, nyertes pályázatok gondozása, menedzselése
- elszámolások, valamint beszámolók készítése
- tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, ingatlan kataszter vezetése

Facebook