Eseménynaptár

befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. A épület II. emelet 27.sz iroda
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Városüzemeltetés: 06-87/511-154
 • Telefax:
  06-87/511-164
 • E-mail cím:
ilkovics.elza@tapolca.hu
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélefogadás:

 

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

 

Főbb feladatatok:

 

 • Városüzemeltetési feladatok koordinálása
 • az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ármegállapításának előkészítése, döntés-előkészítés, alternatívák kidolgozása
 • Beruházások
 • Lakás és helyiség gazdálkodás
 • hátralékok rendezése
 • Ingatlanvagyon hasznosítás
 • Lakás bérbeadás
 • Önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása
 • pályáztatása, értékesítésük előkészítése, lebonyolítása
  hátralékok rendezése

Közútkezelői feladatok

 • szennyvíz csatornázás
 • szennyvíz elvezetés

Zöld Terület fenntartás

 • Házszámigazolások kiadása
 • Hulladéklerakóval kapcsolatos ügyintézés
 • Közhasznú – közcélú munkavállalók irányítása, koordinálása
 • Köztisztaság,
 • Közvilágítás
 • Parkok fenntartása, karbantartása
 • Település tisztaság – Hulladékgyűjtés,
 • Temetők – köztemetők fenntartása és üzemeltetetése
 • Városi Köztemető gondnok 
 • Új köztemető gondnok

Helyi közúti és tömegközlekedés

 • Környezetvédelmi feladatok
 • Parlagfű mentesítés
 • közterület használat, hasznosítás
 • Parkolás
 • Útfenntartás – Közút
 • Városi közlekedés

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének

 

Egyébjogszabályok:

Munkatársak:

Ellátandó feladatok:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 33 sz. iroda 87/ 511-154 199 mellék

Közvetlen felettese: dr. Iker Viktória aljegyző

Ellátandó feladatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdés alapján:

A városüzemeltetéssel kapcsolatos általános feladatok:

 • Közvilágítás
 • vezetékes vízhálózat
 • szennyvízhálózat
 • szennyvíztelep
 • köztisztaság
 • parkfenntartás-zöldfelületek gondozása
 • közútkezelés
 • városi parkolás temető fenntartás- üzemeltetés
 • helyi tömegközlekedés
 • környezetvédelem
 • lakásgazdálkodás
 • önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása,bonyolítása.
 • Az üzemeltetési szakterülethez kapcsolódó pályázatok figyelése és szakmai előkészítése
 • Az üzemeltetés kapcsán: beérkező lakossági és képviselői igények felmérése. Árajánlatok bekérése, pályázatok kiírása, szerződések előkészítése a nyertes pályázókkal. A munkaterületek átadás-átvétele, műszaki ellenőrzés. A munkavégzések ellenőrzése a befejezés dokumentálása.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének

7/2005./II.18./Kt. rendelete -a települési szilárd és folyékonyhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, aköztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről

16/2006./VI.19./Kt. rendelete –a temetőkről és a temetkezésről

Egyéb jogszabályok:

145/1999./X.1./ Korm. rendelet atemetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. /V.22./ Korm. rendelet avízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

2000.évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

78/2003./XI.27./GKM. rendelet a játszótérieszközök biztonságosságáról

 

vagyongazdálkodási ügyintéző

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 24 sz. iroda 87/ 511-154 /132-ös mellék

Közvetlen felettese: Ilkovics Elza Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Helység és lakásgazdálkodás, szerződés-előkészítés

önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, pályáztatása, értékesítésük előkészítése, lebonyolítása,

hátralékok rendezése, ingatlanvagyon hasznosítás,

szerződések, megállapodások, pályázatok előkészítése, teljesítése ellenőrzése, igazolása,

szerződések előkészítése, véleményezése illetve jogi kontrolljának elvégzése, elvégeztetése

a tulajdonosi képviseletet

a kezelői feladatok ellenőrzését

önkormányzatot érintő közüzemi számlák ellenőrzése, igazolása

Aktuális rendeletek:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (III. 20.) A lakások és a helyiségek bérletéről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2004. (XII. 20.) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2004. (XII.20.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Letölthető nyomtatványok

feladatai: ügykezelői és informatikai feladatok a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán, pályázati feladatokban részvétel

e-mail: novak.csaba@tapolca.hu
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet Iroda: 27 sz. iroda 87/ 511-154 /116-os mellék

Közvetlen felettese: Ilkovics Elza  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

 

 

 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 31 sz. iroda 87/ 511-154 /111-es mellék

Közvetlen felettese: Ilkovics Elza Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezető

Letölthető nyomtatványok

 

 

 

Városüzemeltetési és Műszaki Iroda
Közvetlen felettese: Ilkovics Elza a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda vezetője

Ellátandó feladatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdés alapján:

A munkakör fő tartalma: Temetőőri feladatok

A temetővel kapcsolatos munkájának ellátása során a feladatait a Polgármester megbízásából végzi, intézkedéseit a Polgármester nevében, a Polgármester és a Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető utasításainak megfelelően teszi meg.

A temetőőri feladatok esetén ellátja a következőket:

 • Temetők rendjének fenntartása, biztosítása,
 • berendezések rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.
 • Temetők nyitása, zárása, a temetőrendeletben meghatározott időpont szerint.
 • Temetők zöldterületeinek gondozása, téli időszakban hóeltakarítás,
 • temetői utak tisztántartása,
 • gaztalanítása, elhanyagolt régi sírhelyek kitisztítása, gondozása.
 • Folyamatosan elszállíttatja a temetőkben keletkezett, konténerekben tárolt hulladékot, koszorút, az új köztemető zártrendszerű tárolójában összegyűlt szennyvizet.

 

 

Városüzemeltetési és Műszaki Iroda

Közvetlen felettese: Ilkovics Elza a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda vezetője

A temetővel kapcsolatos munkájának ellátása

A temetőőri feladatok esetén ellátja a következőket:

 • Temetők rendjének fenntartása, biztosítása, a berendezések rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.
 • Temetők nyitása zárása, a temetőrendeletben meghatározott időpont szerint.
 • Temetők zöldterületének gondozása, téli időszakban hóeltakarítás, temetői utak tisztántartása, gaztalanítása, elhanyagolt régi sírhelyek kitisztítása, gondozása.

Folyamatosan elszállítatja a temetőkben keletkezett, konténerekbe tárolt hulladékot, koszorút, az új köztemető zártrendszerű tárolójában összegyűlt szennyvizet.

Letölthető nyomtatványok

Facebook