Ezen az oldalon és az aloldalakon a fel le nyilakkal lehet navigálni, és az enter billentyü helyettesíti a klikkelést.

Főmenű alább

 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TAPOLCÁN ÉS KÖRNYÉKÉN
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén" című projekt megvalósítása Tapolcán, Gyulakesziben, Monostorapátiban, Zalahalápon, Raposkán, Lesenceistvándon és Lesencetomajon
Kedves Olvasó!
Ön most egy havonta megjelenő tájékoztató első részét olvassa. A jövőben így szeretnénk Önöket informálni a programban megvalósult, és megvalósításra váró projektelemekről.
Itt bemutatnánk röviden, hogy melyek azok a célok, amelyeket kitűztünk magunk elé, és amiket a megvalósítás három éve alatt el szeretnénk érni. Egy átfogó képet mutatunk arról, hogy milyen sokszínű, szerteágazó is ez a program, megmutatjuk a benne rejlő lehetőségeket és azt, hogy mit is adhat mindez nekünk, ittlakóknak.
A Tapolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 2017. év márciusában nyújtotta be pályázatát az EFOP-1.5.2-16 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című felhívásra. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012, "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén" című pályázati kérelem bruttó 499 317 799 Ft támogatásban részesült. A támogatás formája 100% vissza nem térítendő támogatás. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A konzorcium tagjai és képviselői: Tapolca Város Önkormányzata, Dobó Zoltán polgármester (Konzorcium-vezető), Gyulakeszi Község Önkormányzata, Orbán József polgármester; Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Tóth Csaba polgármester; Lesencetomaj Község Önkormányzata, Mészáros László polgármester; Monostorapáti Község Önkormányzata, Takács Péter polgármester; Raposka Község Önkormányzata, Bolla Albert polgármester; Zalahaláp Község Önkormányzata, Bedő Lajos polgármester
Miről szól a projekt?
A felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek közül olyan célokat választottak ki a konzorcium részéről, amelyekre az előkészítés folyamán, az igényfelmérés és helyzetfeltárás eredményeként térségi igény mutatkozott. A humán közszolgáltatásokat végző intézmények és szervezetek készek voltak szolgáltatásaik fejlesztésére és örömmel vették a projekt nyújtotta lehetőségeket.
A közösségi tervezés során sikerült megszólítani a települések humán szolgáltatásait végző szereplőit, az ő segítségükkel állt össze a tevékenységek tervezete. Ennek során nem csak a pályázat nyújtotta kötelezően megvalósítandó feladatok kerültek középpontba, hanem a választható elemek is, hiszen szinte kivétel nélkül mindegyikre számos javaslat és projektterv érkezett. Erre alapozva sikerült egy széles kínálati palettával rendelkező, interaktívan megtervezett portfóliót összeállítani.
Ennek megfelelően a projekt keretei között olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése. A projektmegvalósítás keretében felállításra került a projektmenedzsment szervezet, elkezdődött a szakmai tevékenység.

A projekt céljai és tevékenységei
A fő cél:
A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése a projektben résztvevő településeken.
A fő cél eléréséhez öt alapvető, egymástól jól elhatárolható, de egymáshoz kapcsolódó alcélokat határoztunk meg.
A humán közszolgáltatások kapacitásának
növelése a térségben az ellátást biztosító
szakemberek számának bővítése, a szakemberek
továbbképzése.

                A hátrányos helyzetű csoportok tagjait segítő
képzések, egyéni fejlesztések és mentorálásuk.

                A helyi közösségek társadalmi aktivitásának
erősítése a közösségfejlesztő tevékenységek által.

                A térség lakosságmegtartó ereje javítása az itt
élők számára nyújtott fejlesztő programok
segítségével.

                A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

A humán közszolgáltatások kapacitásának növelése a térségben az ellátást biztosító szakemberek számának bővítése, az aktív szakemberek továbbképzése.

Különböző képzések, továbbképzések megszervezése:

-       továbbképzés pedagógusoknak és családsegítőknek
-       továbbképzés kulturális területen dolgozóknak
-       családi krízisekkel kapcsolatos továbbképzés
szociális
szakembereknek
-       fiatalokkal foglalkozó kollégáknak szabadidő szerve-
zéssel kapcsolatos képzés
-       közösségfejlesztés önkormányzati intézmények  
munkatársai számára
-       Esélyegyenlőségi ismeretek képzés

1.            nyelvi képzés szakemberek számára

2.            Családi krízisek a gyakorlatban elnevezéssel
szociális szakemberek továbbképzése -
gyermekekkel, családokkal foglalkozókat a         
gyakorlatokon keresztül készíti fel a
krízis helyzetek kezelésére

3.            Szabadidős tevékenységeket szervező munkatársi                          
képzés, elsősorban fiatalokkal foglalkozó
kollégák részére

4.            Esélyegyenlőségi ismeretek képzés a hátrányos
helyzetű emberekkel történő foglalkozás            
tudatosságának növelése érdekében

5.            Közösségfejlesztés képzés