Letöltés

Megnevezés

Sportágfejlesztési program

Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv_Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén.pdf

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia_Tapolca.pdf

Tapolca Város Közművelődési Koncepciója 2016-2020

Tapolca Város Sport Koncepciója 2016-2020

Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2016-2025

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Környezetvédelmi Program

Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 (ITS1)

Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia 2 (ITS2)

Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019

Tapolca Város Környezetvédelmi Programja

Informatikai Stratégia (2008-2016)

Tapolca Város új Közlekedésfejlesztési koncepciója (látványterv)

Tapolca Város új Közlekedésfejlesztési koncepció

Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve

Közoktatási feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Integrált Városfejlesztési stratégia

Egységes Közszolgálati Szabályzat