Adócsoport


Az adócsoport letölthető papír alapú nyomtatványai csak és kizárólag magánszemélyek által használhatóak,
kivétel az idegenforgalmi adóbevallás, amely adószámos magánszemély részére is használható!


TÁJÉKOZTATÓ
 

Egyéb nyomtatványok   Letöltés:
1. Adó- és értékbizonyítvány kiállításához kérelem PDF
2. Adóigazolás kiállításához kérelem PDF
3. Átvezetési Kérelem PDF
Építményadó
4. Adatbejelentés fő lap és A + B jelű lap PDF
5. Kérelem magánszemély kommunális adója és építményadó mentesség illetve kedvezmény igényléséhez PDF
6. Megállapodás helyi adóhoz PDF
Magánszemély kommunális adója
7. Adatbejelentés PDF
8. Kérelem magánszemély kommunális adója és építményadó mentesség illetve kedvezmény igényléséhez PDF
9. Nyilatkozat (méltányossági kérelem elbírálásához) PDF
10 Megállapodás helyi adóhoz     PDF
Helyi iparűzési adó
11. Papír alapú adóbevallás, azok részére, akik nem kötelezettek az elektronikus ügyintézésre. ITT elérhető!
12. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS elektronikusan beküldhető nyomtatvány (Önkormányzati Hivatali Portál felületéről beküldhető): ITT elérhető!
Idegenforgalmiadó
13. Bevallás PDF
Talajterhelési díj
14. Bevallás PDF
Jövedéki adó magánfőzés után 
15. Bejelentés (a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről) PDF

 

Általános Igazgatási Csoport

Általános Igazgatás – Szociális Ügyintézéshez tartozó nyomtatványok
1. Nyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához DOC  
2. Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás DOC  
3. Rendkívüli települési támogatás DOC  
4. Települési támogatás (gyermektétkeztetés költségeihez) DOC  
5. Települési támogatás az elhunyt eltemettetésének költségeihez DOC  
6. Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához DOC  

 

Hatósági ügyintézéshez tartozó nyomtatványok
1. Vendéglátó üzletek bejelentése a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti üzlettípusról DOC  
2. Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (Hat/6/2010) DOC PDF
3. Segédlet a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló Bejelentés nyomtatvány kitöltéséhez DOC PDF
4. Működési engedély iránti kérelem (Hat/7/2010) DOC PDF
5. Segédlet a működési engedély iránti kérelem című nyomtatvány kitöltéséhez DOC PDF
6. Nyilatkozat jogfolytonos működési engedély kiadásához (Hat/1/2012) DOC PDF
7. Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltoztatásáról (Hat/2/2011) DOC PDF
8. Bejelentés üzlet működésének megszűnéséről (Hat/5/2010) DOC PDF
9. Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (Hat/3/2010)  DOC PDF
10. A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem (Hat/4/2010) DOC PDF
11. Bejelentés telephely megszűnéséről (Hat/2/2012) DOC PDF
12. Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához (Hat/1/2011) DOC PDF
13. Bejelentés szálláshely működésének megszűnéséről. DOC PDF
14. Vásár, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelem (Hat/3/2011) DOC PDF
15. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem (Hat/3/2012) DOC PDF
16. Síremlék felállítási engedélykérelem DOC PDF
17. Síremlék javítási / tisztítási kérelem DOC PDF
18. BEJELENTŐ LAP EBTARTÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSRÓL DOC PDF
19. Adatlap eb összeíráshoz   PDF

 

 

Elszámoló lapok pályázatokhoz

Elszámoló lapok 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által kiírt közművelődési tevékenységek támogatásához DOC
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által támogatott sport tevékenységet folytató egyesületek, szakosztályok részére DOC

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

1. Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt DOC
2. Közterület-használati engedély iránti kérelem DOC
3. Kérelem közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezéséhez DOC
4. Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására DOC
5. Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz DOC
6. Közterületen lévő fás szárú növények kivágási kérelme DOC
7. Kérelem a közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez, felbontásához szükséges közútkezelői hozzájárulás iránt DOC
8. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapubejáró-útcsatlakozás létesítéséhez DOC
9. Közmű bejelentés munka végzésének elkezdése vagy befejezése DOC
10. Kérelem településképi szakmai konzultációhoz DOC
11. Kérelem településképi véleményezési eljárás lefolytatásához DOC
12. Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához DOC
13. Kérelem adatszolgáltatáshoz csapadékcsatorna érintettségéről DOC
14. Kérelem Társasházi védnökség közterületre DOC