• Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
 • Telefonszám
Központ:
Adócsoport:
06-87/511-150
06-87/511-159
 • Telefax:
  06-87/511-164
 • E-mail cím:
adocsoport@tapolca.hu
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Általános ügyfélfogadás:  Ügyfélfogadás jegyzői utasítás szerint
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Letölthető dokumentumok ---->

 

 

 

Tisztelt Tapolcai Adózó!

 

Tisztelt Adózók! Az önkormányzati adóhatóság törekszik arra, hogy a bevételek beszedése mellett az adóztatás technikai lebonyolítása, a jogkövető magatartás elősegítésével, törvényesen és szakszerűen történjen. A hivatal próbálja mindinkább kihasználni a meglévő információs csatornák (sajtó, média, Web-lap, figyelem felhívások, tájékoztatók, stb.) adta lehetőségeket, melynek jótékony hatásai már érződnek. Az adóhatóság hatósági tevékenysége, egyfajta "szolgáltatásként" is működik, fontos számunkra, hogy az ügyfelek érezzék azt, a hivatal gyorsan követi az adókötelezettségek változásait és erről a lehetőség szerint leghamarabb informálja is az érintetteket. Természetesen, ehhez az első lépéseket a jogszabályok szellemének megfelelően Önöknek is meg kell tenni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani internetes tájékoztatónkkal. Honlapunkon megtalálja az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolását, az alapvető eljárási szabályokat, ezek magyarázatát, letölthető formanyomtatványokat, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatást.

Bízunk abban, hogy minden olyan információt megtalál internetes oldalunkon, amely segít, hogy az adózással kapcsolatban felmerülő ügyes-bajos dolgait minél gyorsabban és egyszerűbben elintézhesse hivatalunkban.

A Hivatalnak és Önöknek is közös érdeke, hogy az adóbevallásaik időben, megfelelően kitöltve érkezzenek be az önkormányzati adóhatósághoz. Ehhez az adózóknak ismerniük kell azokat a lehetőségeket, kötelezettségeket, amelyekhez adójogi következmények kapcsolódnak. A közhiedelemmel ellentétben nem elegendő "csak fizetni" az adóforintokat, ahhoz hogy Önök, mint adózó polgárok, illetve vállalkozások adókötelezettségeiket a hatályos jogszabályok alapján pontosan teljesítsék, ügyelni kell arra is, hogy a bevallásaikat valamint, a változások bejelentéseit időben, a megfelelő formában megtegyék.

 

 

 

A tapolcai polgároknak és vállalkozásoknak rendszerváltás óta kell szembenézni azzal a ténnyel, hogy a központi adók mellett helyi adófizetési kötelezettségeiknek is eleget kell tenni.
Tapolca Város Önkormányzata jelenleg az önkormányzat illetékességi területén 4 fajta helyi adót és a gépjárműadót működteti:

 •  építményadó
 •  magánszemély kommunális adója,
 •  idegenforgalmi adó,
 •  helyi iparűzési adó.

Ellátja a talajterhelési díj, és a jövedékiadó keretében a magánfőzéssel kapcsolatos adó nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
Egy rendeletben ismerhetik meg a helyi adók, ill. külön rendeletben a talajterhelési díj szabályozását.

Hatályos rendeletek 

Adóigazgatási ügyek 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 37. § (8) bekezdése. Adózók egyéni törzsadatai az önkormányzat részére az államilag biztosított ASP nyilvántartásban kerül kezelésre.


Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.

 

Adóigazolás kiállítása

Adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással adóigazolás kiadására kerül sor. A kérelem eljárási illeték mentes.

Vagyoni igazolás kiállítása 

Bírósági-hatósági megkeresésre vagyoni bizonyítvány kiállítása történik hivatalból.

Parkolási Igazolás

Azon ügyfeleknek, akiknek nincs önkormányzati adó v. köztartozása - már nem kell személyesen külön igazolást kérni a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjától a bérletek kiváltásához.
A lakosság adminisztrációs terheinek csökkentése miatt az Adócsoport elektronikus úton megküldi az Ügyfélszolgálati iroda részére azon adózó adószámát/adóazonosító jelét akik jogosultak a kedvezményes fizetőparkoló bérletek kiváltására. Akinek van önkormányzati adó v. köztartozása, azok a tartozás rendezése után Parkolási Igazolás birtokában igényelhetik a bérletet.

Kérelmére kerül kiadásra - parkolási bérlet igényléséhez - annak igazolására, hogy az adózónak nincs helyi adótartozása. Az igazolás kérelmezése és átvétele személyesen történik. Szükséges hozzá lakcím kártya, adóigazolány, ill. az esetleges tartozás pénzügyi rendezését igazoló irat. Az igazolás illetékmentes. A Tájékoztatási Irodában az igazolás bemutatásával, térítés ellenében átvehető a kedvezményes Parkoló kártya.

Adó - és értékbizonyítvány kiállítása


Hivatalból, vagy az ügyfél kérelmére az ingatlanok forgalmi értékéről adó- és értékbizonyítvány kiadása történik hatósági felhasználás céljából. A kérelem illeték köteles, csatolni kell a 4.000 Ft-os illeték megfizetését igazoló bizonylatot (csekk tőszelvény, utalvány lap).

Jövedéki adó magánfőzött párlat után

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatos adóigazgatási eljárásban a magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések esetében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja látja el az adóigazgatási feladatokat [Jöt. 5. § (2) bekezdés].
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Akinek Tapolca, Gyulakeszi vagy Raposka települések valamelyikén van lakóhelye és magánfőzéshez használt desztilláló berendezést birtokol, annak bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz. Az erre a célra szolgáló nyomtatvány ("BEJELENTÉS a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről) a város honlapjáról, a www.tapolca.hu  címről letölthető, vagy ügyfélfogadási időben személyesen átvehető az önkormányzati adóhatóságnál.

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot (pl. számla).

 

( Amennyiben a befizetés, az bevallás, adatbejelentés napja ünnepnapra, munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap lesz az adott adókötelezettség határnapja.)

 

Január 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Helyi iparűzési adóban tételes KATA esetében év közbeni szünetelés elszámolása bevallás keretében

Február 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a jövedelemadót a kifizető vonta le és fizette be

KATA adóalanyiság bejelentése

Február 25.

KKV nyilatkozat beküldési határideje

Március 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Helyi iparűzési adónak építményadónak az első félévi adórész befizetése

Március 20.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a magánszemély állapítja meg

Március 31.

Talajterhelési díj bevallása és befizetése.

Április 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Április 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 15

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 31.

Helyi iparűzési adóbevallás beadása és a különbözet befizetése 

Június 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Június 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Magánszemély kommunális adójának az első félévi adórész befizetése

Július 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Augusztus 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Szeptember 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Helyi iparűzési adónak, építményadónak a második félévi adórész befizetése

Október 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Október 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

November 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

December 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése Magánszemély kommunális adójának a második félévi adórész befizetése

  • ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-02440000
  • MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-02820000
  • IDEGENFORGALMI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03090000
  • IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03540000
  • TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08660000
  • GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08970000
  • KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA
   11748052-15429348-03780000
  • BÍRSÁG SZÁMLA
   11748052-15429348-03610000
  • EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08800000
  • IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
   11748052-15429348-04400000
  • TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03920000
  • ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03470000
  • ELŐREHOZOTT ADÓ
   11748052-15429348-01100000

Az illeték mértéke

29. § (1) Az általános tételű eljárási illeték mértéke 3000 forint
(2) Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.
(3 Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért a 29. § (2) bekezdésében meghatározott illetéket kell fizetni.
(4) Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.
(5) A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.
(6) Az újrafelvételi eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban már megfizetett illetékre.

 

Feladatok:

 • Gépjárműadó (a 2020.12.31. napja előtti időszakot érintő változások, ill. hátralékok kezelése esetében önkormányzati adóhatóság; 2021.01.01-től a NAV kezeli gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat)
 • Építményadó
 • Magánszemély kommunális adója
 • Idegenforgalmi adó
 • Iparűzési adó
 • Adóigazolás kiállítása
 • Vagyoni igazolás kiállítása
 • Parkolási Igazolás
 • Adó - és értékbizonyítvány kiállítása
 • Köztartozások behajtása

Ügyleírások:

Munkatársak:

Adócsoport-vezető
Pénzügyi Iroda- Adó csoport,
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület II. emelet 26. sz. iroda 87/ 511-159
Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Iroda vezető

 • Helyi iparűzési adó

 Adóügyintéző I.
Pénzügyi Iroda- Adó csoport,
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület II. emelet 25. sz. iroda 87/ 511-159/183.

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport-vezető

 • Magánszemély kommunális adója
 • Talajterhelési díj
 • Adóigazolás

Adóügyintéző II.
Pénzügyi Iroda-Adó csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület II. emelet 24. sz. iroda 87/ 511-159/162.
Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport-vezető

 • Építményadó
 • Adó könyvelés

Adó ügyintéző III.
Pénzügyi Iroda- Adó csoport,
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület II. emelet 27. sz. iroda 87/ 511-159/170. Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport-vezető

 • gépjárműadó (a 2020.12.31-ig nyilvántartott és adóztatott gépjárművek adó-jának kezelése elévülési időn belül.)
 • adó- és értékbizonyítvány elkészítése (A-K-ig betűrendben beérkező megkeresések esetében)
 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése azokban az eljárásokban, ahol a végrehajtó bekapcsolódik az eljárásba

Adóügyintéző IV.
Pénzügyi Iroda- Adó csoport,
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület II. emelet 28. sz. iroda 87/ 511-159/145.
Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport-vezető

 • Idegenforgalmi adó
 • Adó- és értékbizonyítvány elkészítése (L-Z-ig betűrendben beérkező megkeresések esetében).
 • Adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartása, kezelése.