Székhely: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefonszám Központ:
Adócsoport:
06-87/511-150
06-87/511-159
Telefax:   06-87/511-164
E-mail cím: adocsoport@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Ügyfélfogadás: Adócsoport
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Letölthető nyomtatványok --->

 

 

 

Tisztelt Tapolcai Adózó!

 

Tisztelt Adózók! Az önkormányzati adóhatóság törekszik arra, hogy a bevételek beszedése mellett az adóztatás technikai lebonyolítása, a jogkövető magatartás elősegítésével, törvényesen és szakszerűen történjen. A hivatal próbálja mindinkább kihasználni a meglévő információs csatornák (sajtó, média, Web-lap, figyelem felhívások, tájékoztatók, stb.) adta lehetőségeket, melynek jótékony hatásai már érződnek. Az adóhatóság hatósági tevékenysége, egyfajta "szolgáltatásként" is működik, fontos számunkra, hogy az ügyfelek érezzék azt, a hivatal gyorsan követi az adókötelezettségek változásait és erről a lehetőség szerint leghamarabb informálja is az érintetteket. Természetesen, ehhez az első lépéseket a jogszabályok szellemének megfelelően Önöknek is meg kell tenni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani internetes tájékoztatónkkal. Honlapunkon megtalálja az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolását, az alapvető eljárási szabályokat, ezek magyarázatát, letölthető formanyomtatványokat, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatást.

Bízunk abban, hogy minden olyan információt megtalál internetes oldalunkon, amely segít, hogy az adózással kapcsolatban felmerülő ügyes-bajos dolgait minél gyorsabban és egyszerűbben elintézhesse hivatalunkban.

A Hivatalnak és Önöknek is közös érdeke, hogy az adóbevallásaik időben, megfelelően kitöltve érkezzenek be az önkormányzati adóhatósághoz. Ehhez az adózóknak ismerniük kell azokat a lehetőségeket, kötelezettségeket, amelyekhez adójogi következmények kapcsolódnak. A közhiedelemmel ellentétben nem elegendő "csak fizetni" az adóforintokat, ahhoz hogy Önök, mint adózó polgárok, illetve vállalkozások adókötelezettségeiket a hatályos jogszabályok alapján pontosan teljesítsék, ügyelni kell arra is, hogy a bevallásaikat valamint, a változások bejelentéseit időben, a megfelelő formában megtegyék.

 

 

 

A tapolcai polgároknak és vállalkozásoknak rendszerváltás óta kell szembenézni azzal a ténnyel, hogy a központi adók mellett helyi adófizetési kötelezettségeiknek is eleget kell tenni.

Tapolca Város Önkormányzata jelenleg az önkormányzat illetékességi területén 4 fajta helyi adót működtet:

 •  építményadó
 •  magánszemély kommunális adója,
 •  idegenforgalmi adó,
 •  helyi iparűzési adó.

Ellátja a talajterhelési díj, és a jövedékiadó keretében a magánfőzéssel kapcsolatos adó nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
Egy rendeletben ismerhetik meg a helyi adók, ill. külön rendeletben a talajterhelési díj szabályozását.

Hatályos rendeletek 

( Amennyiben a befizetés, az bevallás, adatbejelentés napja ünnepnapra, munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap lesz az adott adókötelezettség határnapja.)

 

Január 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Helyi iparűzési adóban tételes KATA esetében év közbeni szünetelés elszámolása bevallás keretében

Február 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a jövedelemadót a kifizető vonta le és fizette be

KATA adóalanyiság bejelentése

Február 25.

KKV nyilatkozat beküldési határideje

Március 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Helyi iparűzési adónak építményadónak az első félévi adórész befizetése

Március 20.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a magánszemély állapítja meg

Március 31.

Talajterhelési díj bevallása és befizetése.

Április 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Április 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 15

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 31.

Helyi iparűzési adóbevallás beadása és a különbözet befizetése 

Június 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Június 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Magánszemély kommunális adójának az első félévi adórész befizetése

Július 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Augusztus 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Szeptember 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Helyi iparűzési adónak, építményadónak a második félévi adórész befizetése

Október 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Október 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

November 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

December 15.

Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése Magánszemély kommunális adójának a második félévi adórész befizetése

  • ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-02440000
  • MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-02820000
  • IDEGENFORGALMI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03090000
  • IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03540000
  • TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08660000
  • GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08970000
  • KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA
   11748052-15429348-03780000
  • BÍRSÁG SZÁMLA
   11748052-15429348-03610000
  • EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08800000
  • IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
   11748052-15429348-04400000
  • TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03920000
  • ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03470000
  • ELŐREHOZOTT ADÓ
   11748052-15429348-01100000
 • Gépjárműadó (a 2020.12.31-ig nyilvántartott és adóztatott gépjárművek adójának kezelése elévülési időn belül. 2021.01.01-től a NAV kezeli a gépjárművek adóztatását.)
 • Építményadó
 • Magánszemély kommunális adója
 • Helyi iparűzési adó
 • Idegenforgalmi adó
 • Talajterhelési díj
 • Jövedéki adó magánfőzött párlat után
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
 • Adó- és értékbizonyítvány elkészítése
 • Adóhatósági igazolás kiadása
 • Vagyoni igazolás kiállítása
 • Parkolási Igazolás
 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése
 • Befizetett adók könyvelése

 

Ügyleírások: