• Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Adócsoport: 06-87/511-159
 • Telefax:
  06-87/511-164
 • E-mail cím:
adocsoport@tapolca.hu
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélfogadás:  
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Letölthető dokumentumok ---->

 

 

 

Tisztelt Tapolcai Adózó!

 

Tisztelt Adózók! Az önkormányzati adóhatóság törekszik arra, hogy a bevételek beszedése mellett az adóztatás technikai lebonyolítása, a jogkövető magatartás elősegítésével, törvényesen és szakszerűen történjen. A hivatal próbálja mindinkább kihasználni a meglévő információs csatornák (sajtó, média, Web-lap, figyelem felhívások, tájékoztatók, stb.) adta lehetőségeket, melynek jótékony hatásai már érződnek. Az adóhatóság hatósági tevékenysége, egyfajta "szolgáltatásként" is működik, fontos számunkra, hogy az ügyfelek érezzék azt, a hivatal gyorsan követi az adókötelezettségek változásait és erről a lehetőség szerint leghamarabb informálja is az érintetteket. Természetesen, ehhez az első lépéseket a jogszabályok szellemének megfelelően Önöknek is meg kell tenni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani internetes tájékoztatónkkal. Honlapunkon megtalálja az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolását, az alapvető eljárási szabályokat, ezek magyarázatát, letölthető formanyomtatványokat, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatást.

Bízunk abban, hogy minden olyan információt megtalál internetes oldalunkon, amely segít, hogy az adózással kapcsolatban felmerülő ügyes-bajos dolgait minél gyorsabban és egyszerűbben elintézhesse hivatalunkban.

A Hivatalnak és Önöknek is közös érdeke, hogy az adóbevallásaik időben, megfelelően kitöltve érkezzenek be az önkormányzati adóhatósághoz. Ehhez az adózóknak ismerniük kell azokat a lehetőségeket, kötelezettségeket, amelyekhez adójogi következmények kapcsolódnak. A közhiedelemmel ellentétben nem elegendő "csak fizetni" az adóforintokat, ahhoz hogy Önök, mint adózó polgárok, illetve vállalkozások adókötelezettségeiket a hatályos jogszabályok alapján pontosan teljesítsék, ügyelni kell arra is, hogy a bevallásaikat valamint, a változások bejelentéseit időben, a megfelelő formában megtegyék.

 

 

 

A tapolcai polgároknak és vállalkozásoknak rendszerváltás óta kell szembenézni azzal a ténnyel, hogy a központi adók mellett helyi adófizetési kötelezettségeiknek is eleget kell tenni.
Tapolca Város Önkormányzata jelenleg az önkormányzat illetékességi területén 4 fajta helyi adót és a gépjárműadót működteti:

 •  építményadó
 •  magánszemély kommunális adója,
 •  idegenforgalmi adó,
 •  helyi iparűzési adó.

Ellátja a talajterhelési díj, és a jövedékiadó keretében a magánfőzéssel kapcsolatos adó nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
Egy rendeletben ismerhetik meg a helyi adók, ill. külön rendeletben a talajterhelési díj szabályozását.

Hatályos rendeletek 

 

 

Adóigazgatási ügyek 
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 37. § (8) bekezdése.


Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.

 

Adóigazolás kiállítása

Adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással adóigazolás kiadására kerül sor. A kérelem eljárási illeték mentes.

Vagyoni igazolás kiállítása 

Bírósági-hatósági megkeresésre vagyoni bizonyítvány kiállítása történik hivatalból.

Parkolási Igazolás

Adózó kérelmére kerül kiadásra - parkolási bérlet igényléséhez - annak igazolására, hogy nincs adótartozása. Az igazolás kérelmezése és átvétele személyesen történik. Szükséges hozzá lakcím kártya, forgalmi engedély. Az igazolás illetékmentes. A Tájékoztatási Irodában az igazolás bemutatásával, térítés ellenében átvehető a kedvezményes Parkoló kártya.

Adó - és értékbizonyítvány kiállítása


Hivatalból, vagy az ügyfél kérelmére az ingatlanok forgalmi értékéről adó- és értékbizonyítvány kiadása történik hatósági felhasználás céljából. A kérelem illeték köteles, csatolni kell a 4.000 Ft-os illeték megfizetését igazoló bizonylatot (csekk tőszelvény, utalvány lap).

Jövedéki adó magánfőzött párlat után

Tájékoztató a pálinkafőzés 2016. évre vonatkozó szabályairól

A Magyar Közlöny 183/2015. évi számában megjelent a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény újabb módosítása, amelynek alapján a magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2016. január 1-jétől ismét jelentős mértékben megváltoznak. 
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással, ill. az adó megfizetésével kapcsolatos adóigazgatási eljárásban a magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések esetében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja látja el az adóigazgatási feladatokat [Jöt. 5. § (9) bekezdés]. A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Akinek Tapolca, Gyulakeszi vagy Raposka települések valamelyikén van lakóhelye és magánfőzéshez használt desztilláló berendezést birtokol, annak bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz. Az erre a célra szolgáló nyomtatvány ("BEJELENTÉS a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről) a város honlapjáról, a www.tapolca.hu  címről letölthető, vagy ügyfélfogadási időben személyesen átvehető az önkormányzati adóhatóságnál.
"Magánfőzésnek a  párlatnak a  magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül. "
A magánfőzésben előállított párlat adóját párlat adójegy beszerzésével kell megfizetni, amely bevétel a központi költségvetést illeti meg.
2016. január elsejétől:
"A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a  vámhatóságtól.
A  párlat adójegy a  beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja.
A  párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A  magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő.
Ha a  magánfőző a  párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a  tárgyév végéig be kell szereznie a  többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni."

2016. adóévre vonatkozóan a magánfőzőt már nem terheli sem adóbevallási, sem adófizetési kötelezettség az önkormányzati adóhatóság felé!

( Amennyiben a befizetés, az bevallás, adatbejelentés napja ünnepnapra, munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap lesz az adott adókötelezettség határnapja.)

Január 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
Helyi jövedéki adó bevallása és befizetése

Február 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a jövedelemadót a kifizető vonta le és fizette be
KATA adóalanyiság bejelentése

Március 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
Helyi iparűzési adónak, Magánszemély kommunális adójának, építményadónak, gépjárműadónak az első félévi adórész befizetése

Március 20.

 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a magánszemély állapítja meg

Március 31.

Talajterhelési díj bevallása és befizetése.

Április 12.

 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Április 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 31.

 Helyi iparűzési adóbevallás beadása és a különbözet befizetése 

Június 12.

 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Június 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Július 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Augusztus 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Szeptember 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
Magánszemély kommunális adójának, építményadónak, gépjárműadónak a második félévi adórész befizetése

Október 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Október 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

November 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

December 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

 

  • ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-02440000
  • MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-02820000
  • IDEGENFORGALMI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03090000
  • IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03540000
  • TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08660000
  • GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08970000
  • KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA
   11748052-15429348-03780000
  • BÍRSÁG SZÁMLA
   11748052-15429348-03610000
  • EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-08800000
  • IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
   11748052-15429348-04400000
  • TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03920000
  • ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA
   11748052-15429348-03470000
  • ELŐREHOZOTT ADÓ
   11748052-15429348-01100000

Az illeték mértéke

29. § (1)241 Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

(2)242 Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

(3)243 Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért a 29. § (2) bekezdésében meghatározott illetéket kell fizetni.

(4)244 Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

(5)245 A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

(6)246 Az újrafelvételi eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban már megfizetett illetékre.

(7) 247

(8)248 A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Mentes az illeték alól az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás.

 

A helyi adók bevallása Art. 2. melléklet II./A. alapján:

1. Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik :
a) az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig,
b) az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig
kell az adóbevallást benyújtani.
2. Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.
3. Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
4. Az adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Az önkormányzat rendeletében mentesítheti az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adójának - vállalkozónak nem minősülő - alanyát az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség az adott adónem vonatkozásában nem terheli.
5. Ha az építményadó, a telekadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, egyéb szervezet, az adóalany az építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentés kiegészítő lapján feltünteti - az adóév első napjának megfelelő állapot szerint - a szervezet, egyéb szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

Feladatok:

 • Gépjárműadó
 • Építményadó
 • Magánszemély kommunális adója
 • Idegenforgalmi adó
 • Iparűzési adó
 • Adóigazolás kiállítása
 • Vagyoni igazolás kiállítása
 • Parkolási Igazolás
 • Adó - és értékbizonyítvány kiállítása
 • Köztartozások behajtása

Ügyleírások:

Munkatársak:

Adó csoportvezető

Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 511-159

Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Iroda vezető

 • Helyi iparűzési adó

 

Főelőadó

Adó ügyintéző

Pénzügyi Iroda-Adó csoport

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 511-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

 • Építményadó
 • Adó könyvelés
   

 vezető-tanácsos

Adó ügyintéző

Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 511-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

 • Magánszemély kommunális adója
 • Talajterhelési díj
 • Adóigazolás

főmunkatárs

Adó ügyintéző

Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 511-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

 • gépjárműadó
 • adó- és értékbizonyítvány

 

 vezető-tanácsos
Adó ügyintéző
Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 511-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

·         Idegenforgalmi adó

·         Köztartozások nyilvántartása, behajtása