Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.



befektetobarat_225px_k2.png


Az adócsoport letölthető papír alapú nyomtatványai csak és kizárólag magánszemélyek által használhatóak,
kivétel az idegenforgalmi adóbevallás, amely adószámos magánszemély részére is használható!


TÁJÉKOZTATÓ 
 

Egyéb nyomtatványok   Letöltés:
1. Adó- és értékbizonyítvány kiállításához kérelem PDF
2. Adóigazolás kiállításához kérelem PDF
3. Átvezetési Kérelem PDF
Építményadó
4. Adatbejelentés fő lap és A + B jelű lap PDF
5. Kérelem magánszemély kommunális adója és építményadó mentesség illetve kedvezmény igényléséhez PDF
6. Megállapodás helyi adóhoz PDF
Magánszemély kommunális adója
7. Adatbejelentés PDF
8. Kérelem magánszemély kommunális adója és építményadó mentesség illetve kedvezmény igényléséhez PDF
9. Nyilatkozat (méltányossági kérelem elbírálásához) PDF
10 Megállapodás helyi adóhoz     PDF
Helyi iparűzési adó
11. Papír alapú adóbevallás, azok részére, akik nem kötelezettek az elektronikus ügyintézésre. ITT elérhető!
12. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS elektronikusan beküldhető nyomtatvány (Önkormányzati Hivatali Portál felületéről beküldhető): ITT elérhető!
Idegenforgalmiadó
13. Bevallás PDF
Talajterhelési díj
14. Bevallás PDF
Jövedéki adó magánfőzés után 
15. Bejelentés (a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről) PDF

 

Általános Igazgatás – nyomtatványok
1. 3,5 t meghaladó gépjármű hatósági bizonyítvány kérelme
2. Bejelentés kereskedelmi tevékenység adataiban bekövetkezett változás
3. Bejelentés szálláshely-szolgáltatás megszűnéséről
4. Bejelentés Szálláshely-szolgáltatói tevékenységben bekövetkezett adatváltozásról
5. Bejelentés telephely megszűnéséről
6. Bejelentés üzlet működésének megszűnéséről másolata
7. Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
8. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés másolata
9. Nyilatkozat jogfolytonos működési engedély kiadásához
10. Rendezvénytartasi engedély kiadása iránti kérelem
11. Telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem
12. Bejelentés szálláshely-szolgáltatói tevékenység folytatásáról
13. Vásár- illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem
14. Bejelentő lap /A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről /
15. Kijelentő lap /A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről /
16. Méhtartás nyilv-ba vétele
17. Ebösszeíró adatlap
18. Bejelnető lap ebtartásban bekövetkezett változásról
19. Kérelem lakcímigazoláshoz
20. Lakásépítési vásárlási felújítási kölcsön igénylési kérelem
21. Kérelem anyakönyvi kivonat kiadására
22. Címigazolási kérelem 2.0 másolata
23. Kérelem birtokvédelmi eljáráshoz másolata
24. Kérelem földhasznalat tényének igazolasához
25. Kérelem köztemetés megállapításához
26. Kérelem a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapítására
27. Síremlék felállítási kérelem
28. Települési támogatás kérelem (az elhnyt eltemettetésének költségeihez)
29. Ételallergiában szenvedők települési támogatás (Gyulakeszi)
30. Felősfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás (Tapolca)
31. Gyermek neveléséhez nyújtott települési támogatás.(Raposka)
32. Gyermek születéséehz nyújtott települési támogatás (Raposka, Gyulakeszi)
33. Gyermek taníttatásához nyújtott települési támogatás (Gyulakeszi)
34. Rendkívüli települési támogatás kérelem
35. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához
36. Települési gyógyszertámogatás kérelem (Gyulakeszi)
37. Települési támogatás kérelem (gyermektétkeztetés költségeihez) Tapolca

 

 

 

Elszámoló lapok 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által kiírt közművelődési tevékenységek támogatásához DOC
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által támogatott sport tevékenységet folytató egyesületek, szakosztályok részére DOC
1. Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt DOC
2. Közterület-használati engedély iránti kérelem DOC
3. 2-2023.  Kérelem a rendezvény zajkibocsátásának engedélyezéséhez DOC
4. Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására DOC
5. Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz DOC
6. 3-2023. Fakivágási engedélykérelem/bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) DOC
7. Kérelem a közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez, felbontásához szükséges közútkezelői hozzájárulás iránt DOC
8. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapubejáró-útcsatlakozás létesítéséhez DOC
9. Közmű bejelentés munka végzésének elkezdése vagy befejezése DOC
10. Kérelem településképi szakmai konzultációhoz DOC
11. Kérelem településképi véleményezési eljárás lefolytatásához DOC
12. Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához DOC
13. Kérelem adatszolgáltatáshoz csapadékcsatorna érintettségéről DOC
14. Kérelem Társasházi védnökség közterületre DOC
15. KÉRELEM a családi fogyasztói közösség részére, hatósági bizonyítvány kiadása iránt PDF
16. TÁJÉKOZTATÓ a családi fogyasztói közösség részére, hatósági bizonyítvány kiadásához PDF
17. TÁJÉKOZTATÓ a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez DOC
18. KÉRELEM a családi fogyasztói közösség részére, hatósági bizonyítvány kiadása iránt DOC
19. Közterület-használati engedély iránti kérelem (Raposka) DOC
20. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárásához DOC
21. Csapadékvíz befogadói nyilatkozat kérelem DOC