Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
Dátum : 2021. június 5.
6
7
9
10
11
12
13
14
15
Dátum : 2021. június 15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png


Az adócsoport letölthető papír alapú nyomtatványai csak és kizárólag magánszemélyek által használhatóak,
kivétel az idegenforgalmi adóbevallás, amely adószámos magánszemély részére is használható!


TÁJÉKOZTATÓ
 

Egyéb nyomtatványok  
Adó- és értékbizonyítvány kiállításához kérelem PDF
Adóigazolás kiállításához kérelem PDF
Átvezetési Kérelem PDF
Építményadó
Adatbejelentés fő lap és A + B jelű lap PDF
Kérelem magánszemély kommunális adója és építményadó mentesség illetve kedvezmény igényléséhez PDF
Megállapodás helyi adóhoz PDF
Magánszemély kommunális adója
Adatbejelentés PDF
Kérelem magánszemély kommunális adója és építményadó mentesség illetve kedvezmény igényléséhez PDF
Nyilatkozat (méltányossági kérelem elbírálásához) PDF
Megállapodás helyi adóhoz              PDF
Gépjárműadó
Adatbejelentés PDF
Kérelem (mozgáskorlátozott részére orvosi szakvélemény igényléséhez) PDF
Idegenforgalmiadó
Bevallás PDF
Talajterhelési díj
Bevallás PDF
Jövedéki adó magánfőzés után 
Bejelentés (a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről) PDF

 

Általános Igazgatás – Szociális Ügyintézéshez tartozó nyomtatványok
Nyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához DOC  
Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás DOC  
Rendkívüli települési támogatás DOC  
Települési támogatás (gyermektétkeztetés költségeihez) DOC  
Települési támogatás az elhunyt eltemettetésének költségeihez DOC  
Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához DOC  

 

Hatósági ügyintézéshez tartozó nyomtatványok
Vendéglátó üzletek bejelentése a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti üzlettípusról DOC  
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (Hat/6/2010) DOC PDF
Segédlet a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló Bejelentés nyomtatvány kitöltéséhez DOC PDF
Működési engedély iránti kérelem (Hat/7/2010) DOC PDF
Segédlet a működési engedély iránti kérelem című nyomtatvány kitöltéséhez DOC PDF
Nyilatkozat jogfolytonos működési engedély kiadásához (Hat/1/2012) DOC PDF
Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltoztatásáról (Hat/2/2011) DOC PDF
Bejelentés üzlet működésének megszűnéséről (Hat/5/2010) DOC PDF
Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (Hat/3/2010)  DOC PDF
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem (Hat/4/2010) DOC PDF
Bejelentés telephely megszűnéséről (Hat/2/2012) DOC PDF
Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához (Hat/1/2011) DOC PDF
Vásár, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelem (Hat/3/2011) DOC PDF
Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem (Hat/3/2012) DOC PDF
Síremlék felállítási engedélykérelem DOC PDF
Síremlék javítási / tisztítási kérelem DOC PDF
BEJELENTŐ LAP EBTARTÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSRÓL DOC PDF
Adatlap eb összeíráshoz   PDF

 

Elszámoló lapok 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által kiírt közművelődési tevékenységek támogatásához DOC
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által támogatott sport tevékenységet folytató egyesületek, szakosztályok részére DOC
Iratminták
üzembentartói szerződés - minta DOC
tulajdonjog átruházási minta DOC
Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt DOC
Közterület használatára vonatkozó bejelentés-megállapodás iránti kérelem DOC
Kérelem közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezéséhez DOC
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására DOC
Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz DOC
Közterületen lévő fás szárú növények kivágási kérelme DOC
Kérelem a helyi közút, közterület bontás céljából történő igénybevételhez szükséges hozzájárulás iránt DOC
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapubejáró-útcsatlakozás létesítéséhez DOC
Közmű bejelentés munka végzésének elkezdése vagy befejezése DOC
Kérelem településképi szakmai konzultációhoz DOC
Kérelem településképi véleményezési eljárás lefolytatásához DOC
Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához DOC

 

Facebook