Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
22
23
Dátum : 2020. október 23.
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png

Országos Közadattár

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁLYOS RENDELETEI

Rendelet szám Megnevezés 
35/2004. (VI. 29.) A prostitúció kezelése érdekében védett övezetek kijelöléséről 
13/2008. (VI. 30.) Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
11/2010. (VI. 21.) Az épített és természeti környezet helyi védelméről ) (egységes szerkezetben)
13/2010. (VI. 21.) a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről
14/2010. (VI. 21.) A városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben)
15/2010. (VIII. 18.) Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2011 ( IV. 01.) a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 
21/2011 ( XII. 12.) A helyi adókról (egységes szerkezetben)
22/2011 ( XII. 12.) a környezetvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben)
31/2011 ( XII.12.) A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról (egységes szerkezetben)
10/2012. V. 2. a közterület használatáról 
11/2012. V. 2. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról
12/2012. V. 2. a talajterhelési díjról
13/2012. V. 2. Tapolca Város Önkormányzatának Közbiztonsági Alapjáról
16/2012. V. 30. Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról (egységes szerkezetben)
17/2012. V. 30. a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról (egységes szerkezetben)
18/2012. V. 30. a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
19/2012. V. 30. önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (egységes szerkezetben)
32/2012. XI. 26. a temetőkről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)
33/2012. XI. 26. a vásárokról és piacokról
35/2012. XI. 26. a védőnői körzetek kialakításáról
38/2012. XII. 17. a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről (egységes szerkezetben)
39/2012. XII. 17. a helyi közművelődésről
40/2012. XII. 17. a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről
15/2013. IV. 29. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONHASZNOSÍTÁS SZABÁLYAIRÓL
30/2013 XII.21. a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
10/2014. (XII. 22.) a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)
11/2014. (XII. 22.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
3/2015. (II. 23.) a szociális elátásokról
24/2015. (XI. 30.) a lakások és a helyiségek bérletéről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2020. július 17.)
9/2016. (V. 2.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről
20/2016. (XI.28.) az orvosi körzetek kialakításáról
8/2017. (V.8.) az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakróll
9/2017. (V.8.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról
17/2017. (VIII. 9.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
21/2017. (X.9.) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
29/2017. (XII.18) a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
11/2018. (VI.21.) a magánerős lakossági útépítés szabályairól 
4/2019. (IV.8.) a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről 
11/2019. (VI.3.) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
19/2019. (X.24.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
25/2019. (XII.23.) Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról
2/2020. (II.24.) Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
12/2020. (VII.17.) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

   

Facebook