Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. (9. sz. Iroda)
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
Honlap: www.tapolca.hu
E-mail cím: csaladvedelem@tapolca.hu
Ügyfélefogadás: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület fsz 1- 9 iroda
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00. - 12.00 ; 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 
A munkatársakkal telefonon előzetes időpontot lehet egyeztetni!

 

Letölthető dokumentumok ---->

Az Általános Igazgatási Csoport által alkalmazott fontosabb jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Birtokvédelem
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16.) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Kereskedelmi igazgatás
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
55/2009. (III. 13.) Korm.rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról
210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
173/2003. (X.28.) Korm.rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról
23/2011.(III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

Állattartással, marhalevéllel kapcsolatos ügyek
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
334/2006. (XII.23.) Korm.rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
21/1996. (VII.9.) FM. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről
41/1997.(V.28.) FM. rendelet az állategészségügyi szabályzatról
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
41/2010.(II.26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Vadkár
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, vadászatról és a végrehajtásról
79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Anyakönyvi igazgatás
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról

Hagyatéki ügyek, sírhelyváltás
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények közzététele
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 


 

Munkatársak:

Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 9. iroda 06-87/511-150/142 mellék
Fő tevékenységként ellátja: a telephely létesítéssel, kereskedelmi tevékenység folytatásával, szálláshely üzemeltetéssel, piacok, vásárok, rendezvények bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
Végzi a címképzési feladatokat.
Feladatkörébe tartoznak a birtokvédelmi, vadkár, állattartási ügyek.

Általános Igazgatási Csoport Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 4. iroda 06-87/511-150/144 mellék; 06-87/511-152
Fő tevékenységként teljeskörűen ellátja az anyakönyvvezetői feladatokat. Intézi a rendezetlen családi jogállású gyermekek ügyeit.

Általános Igazgatási Csoport Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 5. iroda 06-87/511-150/185 mellék;
Fő tevékenységként ellátja: rendkívüli települési támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ügyeinek előkészítését. Feladata a közfoglalkoztatás, nyári diákmunka szervezése, elszámolása, a lakhatási támogatással, temetési támogatással, köztemetéssel, gyermekétkeztetési kedvezménnyel, és a felsőfokú tanulmányokat folytatók BURSA HUNGARICA ill. önkormányzati hatáskörű támogatásaival kapcsolatos ügyek előkészítését.
Hatósági ügyintézés keretében intézi a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság által kiszabott közérdekű foglalkoztatással kapcsolatos ügyeket.   

Általános Igazgatási Csoport Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 1. iroda 06-87/511-150/172 mellék; 06-87/511-158
Fő tevékenységként ellátja: hagyatéki ügyek intézése

Általános Igazgatási Csoport Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 3. iroda 06-87/511-150/194 mellék; 06-87/511-155
Fő tevékenységként ellátja: A temetők nyilvántartásainak vezetése, sírhely megváltások intézése, a síremlék felállítással, karbantartással kapcsolatos engedélyek előkészítése, temetések nyilvántartása, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.

Általános Igazgatási Csoport Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 2. iroda 06-87/511-150/141 mellék; 06-87/511-151
Fő tevékenységként ellátja: Termőföld adásvételével, bérbeadásával, és más jegyzői hatáskörbe tartozó hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat. Kezeli a lakcímnyilvántartást, vezeti az ebnyilvántartásokat, méhészetek nyilvántartását.

Szociális ügyintézéssel és eljárással kapcsolatos tudnivaló, ügyleírások:

 • rendkívüli települési támogatás
 • lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
 • elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
 • gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott települési támogatás
 • Bursa Hungarica ösztöndíj
 • felsőfokú tanulmányokat folytatók tanulmányi támogatás
 • köztemetés
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • védendő fogyasztó
 • idősotthoni elhelyezés (átmeneti)

 Általános Igazgatási Csoport szociális ügyintézés kapcsolódó fontosabb jogszabályai
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 
Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások

 • rendkívüli települési támogatás
 • lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
 • elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
 • gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott települési támogatás
 • felsőfokú tanulmányokat folytatók tanulmányi támogatás
  Bursa Hungarica ösztöndíj
 • köztemetés

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális/gyermekvédelmi ellátások

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Facebook