Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. (9. sz. Iroda)
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Szociális ügyintézés: 06-87/511-153
  Hatósági Csoport: 06-87/511-151
     
 • Telefax:
06-87/511-164
Honlap: www.tapolca.hu
E-mail cím: csaladvedelem@tapolca.hu
Ügyfélefogadás: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület fsz 1- 9 iroda
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00. - 12.00 ; 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Az Általános Igazgatási Csoport által alkalmazott fontosabb jogszabályok

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

Birtokvédelem
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16.) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Kereskedelmi igazgatás
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
55/2009. (III. 13.) Korm.rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról
210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
18/1995. (VII.21.) PM-IKM rendelet II. kategóriájú játékterem üzemeltetéséről
57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
173/2003. (X.28.) Korm.rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

Állattartással, marhalevéllel kapcsolatos ügyek
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
41/2010 (II. 26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól
334/2006. (XII.23.) Korm.rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
21/1996. (VII.9.) FM. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről
41/1997.(V.28.) FM. rendelet az állategészségügyi szabályzatról
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

Vadkár
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, vadászatról és a végrehajtásról
79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Anyakönyvi igazgatás
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékről

Hagyatéki ügyek, sírhelyváltás
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények közzététele
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 


 

Munkatársak:

rendkívüli települési támogatás
birtokvédelem
Bursa Hungarica
felsőoktatási tanulmányi támogatás
köztemetés
idősotthoni elhelyezés
lakcím ügyek

rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény Tapolca
szociális ügyek (települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, köztemetés) Gyulakeszi és Raposka
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek
működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek
bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari és szolgáltató tevékenységek
vásárokkal és piacokkal kapcsolatos feladatok

anyakönyvvezető

lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott települési támogatás
környezettanulmányok készítése megkeresésre

 

hagyatéki ügyek
temetőkkel, temetkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
sírhelyek értékesítésével kapcsolatos feladatok
hűtónapló, boncolási napló adatai alapján fizetendő díjak kiszámítása
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
robbanóanyagok fellelése esetén szükséges feladatok

 

 

hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés
méhészekkel kapcsolatos nyilvántartások
lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás
jelzálogjog törlésével kapcsolatos ügyintézés

Szociális ügyintézéssel és eljárással kapcsolatos tudnivaló, ügyleírások:

rendkívüli települési támogatás
lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott települési támogatás
Bursa Hungarica ösztöndíj
tanulmányi támogatás
köztemetés
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
óvodáztatási támogatás
védendő fogyasztó
idősotthoni elhelyezés (átmeneti)

 

Általános Igazgatási Csoport szociális ügyintézés kapcsolódó jogszabályai
az 5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet HELYETT
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet

 

Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások

 • rendkívüli települési támogatás
 • lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
 • elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
 • gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott települési támogatás
 • tanulmányi támogatás
 • Bursa Hungarica ösztöndíj
 • köztemetés

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális/gyermekvédelmi ellátások

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Facebook