Eseménynaptár

befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/100-41/2012.



M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

  1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) A helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) A testnevelés és sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8) Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10) A Raposka Község Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2013/2014. nevelési évre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12) A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13) Pályázat tapolcai intézmények épületenergetikai fejlesztésére és a városi közvilágítás energiatakarékos átalakítására
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15) A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

16) Házi gyermekorvos támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester


VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2012. december 11-én kedden 16.00 órakor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése után rendkívüli nyilvános ülésre kerül sor.
Napirendi pont: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás jóváhagyása. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

Tapolca, 2012. december 7.

 

Császár László
polgármester

 

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-36/2012.

 

M E G H Í V Ó
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 23-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő 2012. évi jogszabályi és szervezeti változásokról
Előterjesztő: Császár László polgármester (SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS)
 

NAPIREND
 

1 Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2 A. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
B. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi tervezési irányelvei
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3 Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4 A temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5 A vásárokról és piacokról szóló 31/2004. (VI.29.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6 Az állattartás szabályairól szóló 19/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7 A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI.27.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8 A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2013. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9 Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10 Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

11 Tájékoztató Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek részleges módosításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12 Önkormányzati tulajdonban lévő földrészletek állami tulajdonba adásának, illetve állami vagyonkörbe tartozó földrészletek önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13 Volt honvédségi ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14 Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány üzletrészének megvásárlása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15 A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő autóbusz megvásárlása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
 

16 A háziorvosokkal kötött működési szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17 Tájékoztató a házi segítségnyújtással kapcsolatban előterjesztett beadvány ügyében
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18 A Tapolcai Óvoda és a Tapolcai Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

19 Tapolca Város Önkormányzata vélemény kinyilvánítása a fenntartásában működő általános iskolák kötelező felvételi körzetének kialakításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

20 A Tapolcai Városi Sportegyesület támogatásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

21 A Zenés Színházért Alapítvány kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

22 Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. november 16.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-32/2012.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26-án (péntek) 08.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

1) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült rétegelt ragasztott fatartója, valamint a meglévő fatartók megerősítésére pénzügyi fedezet biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Napelem rendszer telepítése a tapolcai intézményekben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. október 25.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/100-26/2012.

M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 28-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT
 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND

1) Bizottsági tag és tanácsnok megválasztása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Szándék kinyilvánítás az összes saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Megállapodás elfogadása a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2013. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) Tájékoztató a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. szeptember 21.


Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-25/2012.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormány