Önkormányzat

Eseménynaptár

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Ügyiratszám: 1/93-46/2020.    
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 1. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásának elfogadása a SafeCross intelligens gyalogátkelőhely létesítéséhez
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Laktanyai ingatlanok értékesítésre történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Haditechnikai eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A települési víziközmű rendszer 15 éves időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő pályázó támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. augusztus 25.

 

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-18/2020.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 17-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  
 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  mellékletek: e táblák, költségvetési táblák, vagyonleltár jkv,

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  melléklet: 2020 évi költségvetés módosítás

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  melléklet: tapolca gyógyhely
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Saját forrás biztosítása a "Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program)" című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Egészségügyi eszközadomány fogadása a svájci Máltai Lovagrendtől, valamint továbbadományozása a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Szimulációs Oktatási Központjának
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A 2019. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 1.  Wass Albert Könyvtár és Múzeum Intézményvezetői pályázatának elbírálása
  melléklettel
 2. Városi diák-, szabadidő- és versenysport támogatása

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. július 10.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-40/2020.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete 2020.  június  29-én  (hétfő)  8.20  órai
kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

 1. A Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződéseinek jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft beszámolójának megtárgyalása a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti ellátásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Csatlakozás a Tapolca Környéki Önkormányzati Társuláshoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A 2020/2021-es nevelési  évben  indítható óvodai  csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda éves (nyári) nyitvatartási idejének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. június 26.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

letöltés egyben

E 49,8 MW-os naperőmű létesítése Tapolca külterületén c. projekt kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása
50-2020.(VI.17.)PM hat. Naperőmű park létesítése
51-2020.(VI.17.)PM hat. Településrendezési eszközök kisebb módosítása
E_Előzetes tulajdonosi hozzájárulás Kazinczy tagint. tetőszerkezetének korszerűsítése TAO pályázat megvalósításához
49-2020.(VI.09.)PM hat Tulajdonosi hozzájárulás
E_Menetrend szerződés módosítás
48-2020.(V.29.)PM hat. menetrend szerződés
47-2020.(V.29.)PM hat. menetrend tájékoztató
13/2020 sz. polgarmesteri utasitas
12/2020 sz. polgarmesteri utasitas
11/2020 sz. polgarmesteri utasitas
E_SZISZI intézményátszervezésének véleményezése
46-2020.(V.25.)PM hat. SZISZI intézmény-átszervezés
E_Városi piac látogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
11-2020. (V.6.) PM rend. piac látogatásának rendjéről

 

41-2020.(IV.20.) PM hat. Molnárbeton szerződés jóváhagyása
42-2020.(IV.20.) PM hat. 2019. évi gyermekjóléti és gyermvéd. tev. átfogó értékelés
43-2020.(IV.20.)PM hat. Wass A. Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása
44-2020.(IV.20.)PM hat. Gazdasági Program
45-2020.(IV.20.)PM hat. Közbeszerzési Terv
E_A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
E_A Molnárbeton Kft-vel kötendő 4507-64 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
E_Javaslat a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2020-2024
E_TVÖ 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
E_Wass Albert Könyvtár intézményvezetői páyázatának kiírása

 

 

10-2020.(IV16.) PM rend. rendeletek megerősítése
9-2020.(IV.15.) PM rend. gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
E_A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.

 

 

40-2020.(IV.07.) PM hat. Járványügyi Alap létrehozása
8-2020.(IV.07.) PM rend. közterület használatáról
E_A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
E_Járványügyi Alap létrehozása

 

 

Ügyiratszám: 1/93-13/2020.

 

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 27-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2.  A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés egy későbbi időpontban kerül kiküldésre)
 3. Döntés az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 9/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés a TIAC VSE részére TAO pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott önrészről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók működtetésének szerződés szerinti elszámolása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. március 20.


 Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-10/2020.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 12-én (csütörtök) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 

 1. Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatos partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A "Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása" című projekt kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása, partnerségi egyeztetés lezárása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. március 11.

 

Dobó Zoltán
polgármester

 

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-6/2020.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 21-én (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. részére gépjárműbeszerzés céljára
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A "Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása" című projekt kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A 4507/59 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Az 1877/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Döntés a 2020. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság tagjainak újraválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2019. évi beszámolóinak és 2020. évi munkaterveinek jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. február 14.

 Dobó Zoltán
 polgármester

 

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Gyulakeszi Község Polgármestere
8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.


Tapolca Város Polgármestere
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Raposka Község Polgármestere
8300 Raposka, Fő u. 51.

 

Ügyiratszám:   1/93-5/2020.
18/13-3/2020.
19/10-3/2020.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 21-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Orbán József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

2)       A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Orbán József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2020. február 14.

 

Orbán József
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-3/2020.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-án (csütörtök) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 

 1. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye fejlesztése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. február 5.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-1/2020.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 23-án (csütörtök) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

 

NAPIREND

 

 1. A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Pályázati önrész biztosítása a Tapolcai Városszépítő Egyesület részére a Panthenon Alapítványhoz benyújtandó pályázathoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Bútorok adományozása a Tapolcai Rendőrkapitányságnak
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A 2020/2021-es tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. január 22.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Facebook