Eseménynaptár

befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/22-14/2017.     
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 13-án (csütörtök) 8.05 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. Döntés önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Döntés települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. április 6.

Dobó Zoltán
polgármester

Ügyiratszám: 1/22-10/2017.     

 
M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 24-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet módosítás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Előzetes kötelezettségvállalás a 2018. évi költségvetés terhére a tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások fejlesztésére benyújtott intézmény pályázathoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Alapítványi támogatások jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Közbeszerzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Tapolcai Muzeális Gyűjtemény működési engedélyének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Együttműködési megállapodás a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesülettel
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Tapolca-Diszel 4460 hrsz-ú közterület elnevezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés később elektronikusan kerül megküldésre.)
 12. Döntés az alapítványok 2017. évi közművelődési támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés a Humán Bizottság döntését követően elektronikusan kerül megküldésre.)

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. március 17.

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

 

Ügyiratszám: 1/22-7/2017.     

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 28-án (kedd) 8.05 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 1. Döntés a települési víziközmű rendszer 15 éves (2018-2032) időtávra szóló  Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Informatikai eszközök ajándékozása az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolának
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. február 24.

 

 Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

 

Gyulakeszi Község Polgármestere
8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.

Tapolca Város Polgármestere
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Raposka Község Polgármestere
8300 Raposka, Fő u. 51.

Ügyiratszám:   1/22-3/2017.  
18/5-3/2017.
19/5-3/2017.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 17-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye:                       Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

2)      A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

3)      Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat benyújtásának támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2017. február 10.

 

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-4/2017.     
 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 17-én (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tapolca-Diszel 4390, 4437 és 4460 hrsz-ú önkormányzati utak névváltozása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tájékoztató a Településrendezési Eszközök felülvizsgálatának megindításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Ipar utca szabályozási szélességének módosítása egyszerűsített eljárásban
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Tájékoztató a Keszler-ház adásvételéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolca, Fő tér 7-9. sz. alatti belterületi ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Tapolca 1967/2 helyrajzi számú ingatlan (volt mentőállomás) önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezés megerősítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Polcrendszer és bútorok adományozása a Tapolcai Rendőrkapitányság részére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Gulág emléktábla elhelyezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 
A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. február 10.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22/2017.     
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 10-én (kedd) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 1. Tájékoztató polgármesteri illetmény összegéről
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 2. Alpolgármesteri illetmény megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. január 5.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Facebook