Önkormányzat

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Letöltés

Megnevezés

Tapolca Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2021 - 2026.

Hivatali esélyegyenlőségi terv 2021

Sportágfejlesztési program

Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv_Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén.pdf

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia_Tapolca.pdf

Tapolca Város Közművelődési Koncepciója 2022-2027

Tapolca Város Sport Koncepciója 2022-2027

Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2016-2025

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Környezetvédelmi Program

Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 (ITS1)

Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia 2 (ITS2)

Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019

Tapolca Város Környezetvédelmi Programja

Informatikai Stratégia (2008-2016)

Tapolca Város új Közlekedésfejlesztési koncepciója (látványterv)

Tapolca Város új Közlekedésfejlesztési koncepció

Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve

Közoktatási feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Integrált Városfejlesztési stratégia

Egységes Közszolgálati Szabályzat

Tapolca Város Önkormányzata Fenntartható Energia- Klíma és Akcióterve