Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dátum : 2024. április 12.
13
Dátum : 2024. április 13.
14
15
Dátum : 2024. április 15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Országos Közadattár

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁLYOS RENDELETEI

Rendelet szám Megnevezés 
35/2004. (VI. 29.) A prostitúció kezelése érdekében védett övezetek kijelöléséről 
11/2010. (VI. 21.) Az épített és természeti környezet helyi védelméről ) (egységes szerkezetben)
13/2010. (VI. 21.) a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről (egységes szerkezetben)
14/2010. (VI. 21.) A városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben)
15/2010. (VIII. 18.) Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2011 ( IV. 01.) a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 
21/2011 ( XII. 12.) A helyi adókról (egységes szerkezetben)
22/2011 ( XII. 12.) a környezetvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben)
12/2012. V. 2. a talajterhelési díjról
13/2012. V. 2. Tapolca Város Önkormányzatának Közbiztonsági Alapjáról
16/2012. V. 30. Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról (egységes szerkezetben)
17/2012. V. 30. a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról (egységes szerkezetben)
18/2012. V. 30. a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. október 28.)
19/2012. V. 30. önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (egységes szerkezetben)
32/2012. XI. 26. a temetőkről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)
33/2012. XI. 26. a vásárokról és piacokról
35/2012. XI. 26. a védőnői körzetek kialakításáról
38/2012. XII. 17. a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről (egységes szerkezetben)
40/2012. XII. 17. a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről
15/2013. IV. 29. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONHASZNOSÍTÁS SZABÁLYAIRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. szeptember 7.)
11/2014. (XII. 22.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
24/2015. (XI. 30.) a lakások és a helyiségek bérletéről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. március 1.)
9/2016. (V. 2.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről
20/2016. (XI.28.) az orvosi körzetek kialakításáról
8/2017. (V.8.) az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakróll
9/2017. (V.8.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról
21/2017. (X.9.) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
11/2018. (VI.21.) a magánerős lakossági útépítés szabályairól 
11/2019. (VI.3.) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
19/2019. (X.24.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2022. április 30.)
25/2019. (XII.23.) Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. szeptember 7.)
5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
10/2021. (V.26.) a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. augusztus 26.)
13/2021. (Vl. 01.) a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
14/2021. (Vl. 01.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
18/2021. (Vl.08) az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” projekthez kapcsolódó tapolcai középiskolákban tanuló, a konzorciumi tagok területén állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai diákok tanulmányi ösztöndíjáról, valamint egyszeri sikeres érettségi vizsga támogatásáról
25/2021. (Xl.03) a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről
28/2021. (XI.25.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
34/2021. (XII. 20.) a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
35/2021. XII. 20.) az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
36/2021. (XII. 20.) a közterület használatáról
21/2022. (XII. 19.) a partnerségi egyeztetés szabályairól
03/2023. (II. 27.) Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
09/2023. (V. 24.) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról
23/2023. (X. 27.) a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
2/2024. (II. 19.) az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól
8/2024. (II. 28.) Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról