Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/152-57/2015.     

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 18-án (péntek10.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme      

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolcai Városgazdálkodási Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 2015. évi ellenőrzéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 7. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 8. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK


 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:
 

1)      Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.
 


 

Tapolca, 2015. december 11.

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben
 

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-50/2015.     

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                       Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A 3188 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven jelölt helyszínen 184 m2-es területrész forgalomképessé minősítése és értékesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása 2016. évre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolcai Repülő Egyesülethez való csatlakozási és támogatási szándék kinyilvánítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkaterve
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 19. Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

1)      Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. november 20.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

 

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-47/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 6-án (péntek)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program forrásaiból megvalósult, "A regionális szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban" című KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 kódszámú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés lezárása, javaslat új eszközbeszerzést támogató szerződés megkötésére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. november 5.

Dobó Zoltán
 polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-44/2015.     

 
M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 30-án (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Tapolcai Média Kft támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola fenntartóváltásával kapcsolatos megállapodások elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés közterület elnevezéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A 2016. év ünnepi évvé nyilvánítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) 2015. év első félévében végzett munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. október 22.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-43/2015.     

 
M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 15-én (csütörtök8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

NAPIREND

 1. Vis maior pályázat hiánypótlása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Tapolcai Városfejlesztési Kft. törzstőkéjének emelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. október 14.

Dobó Zoltán
polgármester

 

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-40/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 18-án (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáraElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosításaElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Vis maior pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tapolca Város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elfogadásaElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Felügyelő bizottsági tagok változása az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságokban
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolca 4507/31 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó jelzálog-bejegyzési kérelem megtárgyalása (Az ügyfél kérelmére tekintettel zárt ülés elrendelése indokolt)
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

1)      A Tapolcai Média Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2)      Haszonállat tartásának megtiltása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3)      Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. szeptember 11.

 
Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-36/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 4-én (péntek)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 
 

Képviselői megbízólevelek átadása

 
NAPIREND

 

 1. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása és bizottsági tagok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. szeptember

 Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-33/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-án (szerda)  8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

NAPIREND

 

 1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A parkolás üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása, valamint a parkolóórák cseréjének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéi Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat "létszámcsökkentési" pályázatáhozElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Tájékoztató a 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak tapolcai tervezési, pályázati előkészítettségi folyamatáról, együttműködés Lesencetomaj Község Önkormányzatával a volt honvédségi ingatlanok hasznosításában
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester


  A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. augusztus 24.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-24/2015.     


M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 19-én (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                       Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek kisebb módosítása testületi elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról, valamint a 2015. évre vonatkozó üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási folyamata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásának igényléséhez szükséges önkormányzati nyilatkozat megtételére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Emléktábla elhelyezése Dr. Nádori László, Tapolca Város Díszpolgára emlékére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1.)     Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. június 12.

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-22/2015.     

 
M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 4-én (csütörtök)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

  
NAPIREND

 

 1. "Önkormányzati fejlesztések 2015" pályázathoz szükséges önerő biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. KDOP-4.2.2-2011-004 azonosító számú "Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" elnevezésű projektben megvalósított kerékpárút által érintett állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. június 3.

Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-20/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-án (kedd)  15.30 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

  
NAPIREND

 1. A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményátszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldtem.

Tapolca, 2015. május 19.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-16/2015.     

M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 19-én (kedd)  8.00 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

  
NAPIREND

 

 1. Bizottsági tagok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. május 15.

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-14/2015.     

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 8-án (péntek)  10.15 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:            Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )  
    
NAPIREND

 1. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
   
 2. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Döntés a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés költségeihez benyújtandó pályázatról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Nyilvános illemhely felújításához forrás átcsoportosítás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. Alpolgármesterek választása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)
   
 6. Alpolgármesteri illetmény és tiszteletdíj megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
  (Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. május 6.

Dobó Zoltán
polgármester

 

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-11/2015.


M E G H Í V Ó
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. április 24-én (péntek) 8.00 órai
kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)


NAPIREND


1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3) Tapolca Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratánakmódosítása, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Használati szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

5) A Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

6) Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019 elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

7) Megállapodás Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással rekultivációs munkálatok tárgyú beruházás térítésmentes átvételéről – KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító számú projekt keretében
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

8) A 2014. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

9) Beszámoló a városközponti rehabilitáció keretében végrehajtott fejlesztések üzemeltetési és fenntartási tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

10) Tájékoztató a volt laktanyai ipari területek infrastrukturális
ellátásának tervezéséről, előkészítéséről

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

11) Döntés a Tapolca, 4507/20 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

12) Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

13) Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a Humán Bizottság döntését követően elektronikusan kerül megküldésre.)

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
a) és b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:
1) Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) Szabálytalan állattartás miatt kirótt eljárási bírság ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. április 17.

 

Dobó Zoltán

polgármester

Letöltés egyben

Jegyzőkönyv

 

Ügyiratszám: 1/152-5/2015.


M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 27-én (péntek) 8.00 órai
kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye:Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)


NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3) A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4) Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 32/2009. (XII.21.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

5) A védőnői körzetek kialakításáról szóló 35/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

6) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

7) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

8) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015. évi tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. március 20.


Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben
 

Jegyzőkönyv

Gyulakeszi Község
Polgármestere 

Tapolca Város
Polgármestere

Raposka Község
Polgármestere


Ügyiratszám: 1/152/2015.
18/9/2015.
19/7/2015.

 

M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 20-án (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )


NAPIREND


 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
  Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
  Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
   
 2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
  Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
  Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2015. február 13.
 

Dobó Zoltán
polgármester
Szennyainé Kovács Veronika
polgármester
Bolla Albert
polgármester

 

Letöltés egyben
 

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/152-1/2015.     
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 20-án (péntek)  8.20 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetésről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. Döntés a Tapolca 0110/2 és 0106/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. A 1683/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé minősítése és értékesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) összeállításának állásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 12. A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 13. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) munkájáról, a települési értéktár bizottság tagjainak újraválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 14. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 15. A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. február 13.

Dobó Zoltán
 polgármester

Letöltés egyben

 

Jegyzőkönyv