Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/187-47/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. október 27-én (péntek) 10.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása                                1_kv_mod_melleklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2)      Fejlesztési célú előzetes kötelezettségvállalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)      Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4)      A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5)      A nem lakás célú bérlemények minimális bérleti díj mértékének felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6)      Tapolca Város Polgármesterének jutalmazása

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

(A Pénzügyi és Telfejl. Bizottság döntése alapján kerül kiosztásra!)

 

 

7)      Tapolca Város Önkormányzata 2007. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2006. október 19.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/187-34/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. július 31-én (hétfő) 8.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

N A P I R E N D:

1)      2006. évi költségvetési rendelet módosítása               1_2006. évi Kv. módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2)      A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3)      Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

4)      Kincstári vagyonba tartozó ingatlan(ok) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5)      Tapolca, Kertvárosi és Déli városrészi (I-II. ütem), valamint a nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházások forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6)      Városi Kórház-Rendelőintézet, mint költségvetési szerv megszüntetése

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

7)      Közalkalmazottak létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

8)      Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

9)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás  

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

10)    Támogatások képviselői javaslatok alapján

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

 

A Képviselő-testületi ülést követően a Rockwool Hungary Kft. tapolcai igazgatója, Turi Péter gyárlátogatásra várja a testület tagjait.

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2006. július 19.

Ács János s.k
 polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/187-18/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án (péntek) 8.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1)      A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

1_E-mell_2005.évi beszámoló

1_ 2005.évi beszám. pénzm.

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2)      Tapolca Város Önkormányzatának új rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3)      Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 2.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4) Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételéhez kezességvállalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5)      Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. alapító okiratának kiegészítése

Előterjesztő: Ács János polgármester

6)      A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

7)      2005. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

8)      Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Ács János polgármester

9)      Tapolca Város Önkormányzata különböző önkormányzati szövetségekben való tagságának felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

10)    Tájékoztató Tapolca város nemzetközi kapcsolatairól

Előterjesztő: Ács János polgármester

11)    Polgármesteri illetmény és jutalom, valamint az alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítására vonatkozó előterjesztési javaslat megvitatása

Előterjesztő: Sólyom Károly, Pénzügyi Bizottság elnöke

(Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság készíti, Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra.)

VEGYES ÜGYEK

1)    Támogatási kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2006. április 21.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/187-5/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én (péntek) 8.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1)    2005. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

                                                                            1_2005. évi Kv. mellékletek

Előterjesztő: Ács János polgármester

2)    Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet 

       2_E táblák mellékletek

       2_2006. évi költségvetés rendelet-tervezet

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)    Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4)    A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5)    Városi Kórház – Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6)    Tapolca III. ütem szennyvízcsatornázás, forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7)     Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8)    Pályázatok benyújtása 2006. évben

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

Képviselői kérdések

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2006. február 2.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve