Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/79-58/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 23-án (kedd) 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

2) 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

3/A. Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság külső tagjainak megválasztása

3/B. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

4) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

6) A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

7) Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 18/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

8) Helyi rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

9) A luxusadóról szóló 6/2006. (III.20.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

10) Előzetes kötelezettségvállalás a hazai finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

11) Tájékoztató a Diagon Diagnosztikai Kft. és a Medisyst Egészségügyi Befektetési Kft. kötelezettségeinek teljesítéséről

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

12) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésével kapcsolatos feladatok

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

13) Kardiológiai ultrahang készülék beszerzése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

14) Együttműködési megállapodás kötése a rendőrségi járőrszolgálat támogatására

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

15) Megállapodás Raposka Település Önkormányzatával kölcsön nyújtásáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

16) A 2009/2010. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2009/2010. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

17) A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

18) A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási Programjának és a Tapolcai Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

19) Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervének 2009-2013. elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

20) A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége és a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye működési (felvételi) körzetének meghatározatása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

21) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítmény-célok megállapítása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

22) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

23) Tájékoztató a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatokról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

24) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodás

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

25) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

VEGYES ÜGYEK

- A Sümegi Kistérség számára pályázathoz nyilatkozat kiadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

- Tapolca Város Önkormányzata képviselete a Tapolca Egészségturizmus Piacszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm, melyek a www.tapolca.hu honlapon is letölthetők.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet és Tapolca Város Lakosságát, hogy a 2008. évi közmeghallgatás 2009. első negyedévében kerül megtartásra.

Tapolca, 2008. december 18.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-53/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtök) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A) Tapolca Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója

B) 2009. évi költségvetési irányelvek

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A) A luxusadóról szóló rendelet módosítása

B) Tájékoztató a helyi adókról

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló 55/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodások módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) 2. sz. gyermekorvosi körzetet ellátó orvos személyében bekövetkező változás

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) A Tapolcai Óvoda Helyi Nevelési Programjának elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározatás a 2009/2010. tanévre

Előterjesztő: Ács János polgármester

12) Tájékoztató a Wass Albert bronz mellszobrának felállításáról, Dr. Egyed Béla tiszteletére emlékkő felállításáról, Kinizsi laktanyából a Dobó lakótelepre két katonai portré áthelyezéséről

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Víziközmű társaságok privatizációja és összevonása elleni tiltakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tájékoztató a Város és Faluvédők Szövetsége "Hungaria Nostra" XXVII. Országos Találkozójának lebonyolításáról, annak eredményeiről

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolca városban működő közszolgáltatók és közüzemek ügyfélfogadási rendszere

Előterjesztő: Ács János polgármester

16) Parkolóház létesítése érdekében piackutatás indítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. november 14.

Ács János sk.

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-49/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületével közösen 2008. október 21-én (kedd) 17.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ I. emeleti tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

N A P I R E N D:

1) Volt honvédségi ingatlanokkal kapcsolatos pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. október 20.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-48/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. október 21-én (kedd) 16.45 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ I. emeleti tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

N A P I R E N D:

1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. október 20.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-44/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 29-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására beérkezett pályázat támogatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat – működtetési és – fejlesztési terve 2008-2012. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve jóváhagyása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2008-2013. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatása a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázat elkészítésében

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Többletfeladatok miatti létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának nyugállományba vonulása alkalmából köszönet kifejezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Zenés Színházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Zeneoktatást Támogató Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a beruházásbarát önkormányzatok számára meghirdetendő programhoz

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. szeptember 26.

Ács János sk.

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-40/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 12-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterem

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.)

Napirend előtt

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában végzett komplex ellenőrzés megállapításairól

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

6) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolca Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készült számvevői jelentésről

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2009. évre

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs programjához előzetes kötelezettségvállalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Kórház működési terület módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

12. Diszel városrész szennyvízcsatorna hálózat építésére jóváhagyott céltámogatás maradványáról lemondás

Előterjesztő: Ács János polgármester

13. A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2008. szeptember 05.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-35/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedd) 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2/A) Törvényességi észrevétel miatt rendeletmódosítási javaslat a helyi adókról szóló 9/2004. (IV.20.) Kt. rendeletben (építményadó, magánszemély kommunális adója fejezet)

Előterjesztő: Ács János polgármester

2/B) Törvényességi észrevétel miatti rendeletmódosítási javaslat a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendeletében

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna beruházás forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Járóbeteg szakellátás kapacitás átadás Sümeg Város részére

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Regionális szakellátási normatívák felosztása, a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács határozatainak jóváhagyása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének engedélyezése a Tapolcai Általános Iskolában

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Tapolca szennyvíztisztító kapacitás bővítése KEOP pályázat saját erő összegének módosítása (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. július 18.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-30/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 27-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Alapító okiratok módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Folyószámla-hitel felvételének kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Járóbeteg szakellátás kapacitás módosítási kérelem

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

1) Önkormányzati állásfoglalás játékkaszinó alapításáról és működtetéséről

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca, 0352 hrsz-ú külterületi ingatlan egy részének értékesítése

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)Városszépítő Egyesület támogatása

4)Tapolcai Diák közétkeztető támogatása

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. június 20.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-24/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 30-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

2008. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VI.16.) Kt. rendelet
módosítása

SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6) Tapolca város településrendezési eszközeinek módosítása, és külterületi szabályozási tervének elfogadása

Tervlapok Alátámasztó munkarészek

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának megállapítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi gazdálkodásáról, valamint a 2008. évre vonatozó üzleti tervekről

Előterjesztő: Ács János polgármester

11/A) Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

11-A Pénzügyi Biz. beszámolójához

Előterjesztő: Ács János polgármester

11/B) Beszámoló a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

11B CSOB Bizottság beszámolójához

Előterjesztő: Ács János polgármester

12 Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

Tapolca névhasználati kérelem

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája (2008-2016)

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítása, a részét képező antiszegregációs terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

16) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

17) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által felállítandó Cigány Kisebbségi Holocaust Emlékkőről

Előterjesztő: Ács János polgármester

18 Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről

Alapitványok tájékoztató

Előterjesztő: Ács János polgármester

19) Testvérvárosi megállapodás megkötése Umag várossal

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. május 23.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-19/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 13-án (kedd) 16.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém Megyei Önkormányzattól, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével a Balaton-felvidéki – Somló Szakképzés – szervezési Társulás létrehozása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A 2008/2009. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában teljesítmény volumen átcsoportosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A hazai finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz saját erő biztosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

Névhasználat melléklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Térfigyelő kamerák további működéséhez szükséges önkormányzati döntés

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. május 09.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-13/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 04-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tisztségviselők elismerése

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

4) A 2007. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatója az elvégzett beruházásokról

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tájékoztató az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint köztestület és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzvédelmi, tűzmegelőzési, műszaki mentési szakmai munkájáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2007. évi tapasztalatokról és a 2008. évi tervekről

Előterjesztő: Ács János polgármester

12) Tájékoztató Diszel városrész csatornázásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés tapasztalatai a szolgáltatóváltásra való tekintettel

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tájékoztatót a Város és Faluvédők Szövetsége "Hungária Nostra" XXVII. Országos Találkozójának előkészítéséről, a készültségi helyzetről

Hungaria Nostra melléklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

16) Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

névhasználat melléklet.pdf

Előterjesztő: Ács János polgármester

17) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

18) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása, Tapolcai Városfejlesztési Társaság létrehozása, pályázat benyújtása a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a "Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja" a KDOP-2007-3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós pályázati felhívásra "A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" címmel

Előterjesztő: Ács János polgármester

19) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

20) Tájékoztató a közoktatási – és közművelődési intézmények 2007. évi eredményes pályázatairól

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás társulási szerződésének módosítása

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében:

1) Tájékoztató a távhőszolgáltatás helyzetéről

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. március 28.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-4/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. február 15-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város 2008. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása

1_mell E_tablak_2008evi_kv_hez.pdf

1_mell_2008_evi_kv_rol_es_vegrehajt_kapcs_egyes_szab.pdf

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Képviselői indítvány a helyi adóról (építményadó fejezet) szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Étkezési-térítési díjak megállapítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Közoktatási intézményrendszer átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Az óvodák és az általános iskolák működési (felvételi) körzetének meghatározása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Az óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása a 2008/2009. tanévre

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) A 2008/2009. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tapolcai Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Tapolcai Általános Iskola intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

12) Megállapodás felülvizsgálata a környező önkormányzatok közigazgatási területükről való gyermekek fogadásának egyes kérdéseiről

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásában elfoglalt helyünk

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolcai szennyvíztelep korszerűsítésére pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0 kódszámú pályázati felhívásra

Előterjesztő: Ács János polgármester

16) Tájékoztató a nyitva álló pályázati lehetőségekről, valamint a megelőző időszakban benyújtott pályázatokról

16_1.sz.melléklet

16_2.sz.melléklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

17) Polgármesteri illetmény módosítása

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

18) Alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítása

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Tapolca, 2008. február 08.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. január 22-én (kedd) 16.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza Udvari Tanácsterme

 

N A P I R E N D:

1) Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés benyújtása a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a "Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására" kiírt KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú felhívásra.

közoktatási helyzetelemzés

Előterjesztő: Ács János polgármestermegbízásából Sólyom Károly alpolgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. január 18.

Ács János polgármester megbízásából:

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve