Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
Meghívó
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2) Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
3) Döntés a Tapolcai Rendőrkapitányság részére testkamera szett, valamint 3D nyomtatott, traffiboxban elhelyezhető sebességmérő replika beszerzéséről
4) Döntés a Tapolca, 2857 hrsz-on tervezett vendéglátó egység engedélyeztetéshez szükséges parkolóhelyek megváltásáról
5) Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti terveikről
6) Tapolca város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása
7) Döntés a Tapolcai Városi Múzeum Küldetésnyilatkozatának és Stratégiai tervének jóváhagyásáról
8) Döntés a Tapolcai Városi Múzeum működési engedélyének módosításáról
9) A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi beszámolójának elfogadása a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok elvégzéséről
10)10) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Jegyzőkönyv
. }

Meghívó
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
3) Tájékoztatás Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II.28.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
4) Anyagi fedezet biztosítása a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Város Sportegyesület részére a 42892/2020/MLSZ számú programban a kiegészítő támogatás terhére elszámolt földmunka Magyar Labdarúgó Szövetség által megkezdett TAO pénzügyi ellenőrzésének eredményeként esetlegesen előírásra kerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére
5) Döntés az Ovisokért Alapítvány támogatásáról
6) Döntés a Tourinform iroda névhasználati szerződésének módosításáról, valamint a Tourinform irodák korszerűsítésére irányuló TFF-3.1.1.-A-2024 kódjelű felhívásra történő pályázat Tapolca Kft. által történő benyújtásáról
7) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
8) A Tapolcai Rendőrkapitányság 2023. évi beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
9) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítvány 2023. évi működéséről
10) A 2023. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
11) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
12) Haditechnikai park végleges elhelyezése (képviselői indítvány)
Jegyzőkönyv
Meghívó
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2) Döntés az alapítványok 2024. évi közművelődési támogatásáról
3) Döntés a közművelődési feladatok támogatására biztosított keretösszeg maradványrészének a városi tömeg- és versenysport előirányzat sorára történő átcsoportosításáról és felosztásáról
4) Döntés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi asszisztenseinek béremeléséről
5) Döntés a Gyermek-kert Alapítvány támogatásáról
6) Döntés Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
7) Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – főépítészi feljegyzések jóváhagyása
8) Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – döntés a Tapolca-Sümeg kerékpárút kialakításával kapcsolatos környezeti értékelés szükségességéről
9) Döntés Tapolca város településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a Tapolca-Sümeg közötti kerékpárút létesítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról
10) Beszámoló a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére, a 171/2023. (IX.18.), a 221/223. (XI.24.), valamint a 33/2024. (III.22.) Kt. határozatokkal nyújtott, összesen bruttó 25.078.199 Ft összegű önkormányzati támogatás megtérülése/visszafizetése érdekében tett intézkedésről
11) Beszámoló a sport- és ifjúsági kapcsolatokért, valamint a közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért felelős tanácsnokok 2023. évi munkájáról
12) Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a „Csermák József Rendezvénycsarnok villanyvilágításának korszerűsítése” tárgyú TAO pályázat megvalósításához
13) A 2023. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv
Meghívó
Jegyzőkönyv
Meghívó
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2023. évi beszámoló elfogadása
3) Anyagi fedezet biztosítása a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére a Magyar Labdarúgó Szövetség által lefolytatott TAO pénzügyi ellenőrzés eredményeként előírt, fel nem használt támogatás után fizetendő jegybanki alapkamat teljesítésére
4) Döntés alapítványi támogatásokról (Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány, Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért, Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány, Biztatás Alapítvány, Boldog Özséb Alapítvány)
5) Döntés a Tapolca 1309, 1327, 1329, 1380, 1381 és 1384 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
6) Tapolca Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása
7) Döntés Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
8) A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi beszámolójának elfogadása a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok elvégzéséről
9) Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról
10) Döntés a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2023. évi beszámolóinak és 2024. évi munkaterveinek jóváhagyásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása
2. Tájékoztatás a Nemzeti Jogszabálytár felületén történő közzététellel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásról
3. Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a „Csermák József Rendezvénycsarnok villanyvilágításának korszerűsítése” tárgyú TAO pályázat megvalósításához
4. Döntés a Tapolca 1. számú felnőtt háziorvosi körzet alapellátási feladatait ellátó háziorvos – baleset miatt történő – helyettesítésének elfogadásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2) Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
3) Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
4) Az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X.9.) önkormányzati rendelet módosítása
5) Döntés a közterület használatáról szóló 36/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) Döntés a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről szóló 25/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
7) Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása – a 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel
+ Mellékletek: 7.1, 7.2.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.4, 7.5.1, 7.6.2, 7.7.3.
8) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
9) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10) Döntés a Tapolca 2929/3/A helyrajzi számú ingatlan Tapolca Környéki Önkormányzati Társulást illető tulajdoni hányadának megvásárlásáról, valamint a Tapolca 1538/15 hrsz-ú ingatlan Tapolca város tulajdonát képező tulajdoni hányadának értékesítéséről
11) Döntés a Tapolca város hatályos településrendezési eszközeiben szereplő kiszolgáló utak szabályozási vonalainak felülvizsgálatáról
12) Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a „Bauxit Sportcentrum-Fűtési rendszer korszerűsítése” tárgyú TAO pályázat megvalósításához
13) Döntés a 2024. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
14) Beszámoló a Tapolcai Repülő Egyesület 2023. évi munkájáról
15) A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja című pályázati felhívás keretében történő pályázat benyújtásáról
2. Döntés a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 azonosító számú „Aktív turizmus fejlesztése” pályázati felhívás keretében, „Balatontól a Somlóig” címmel történő koznorcionális pályázat benyújtásáról
3. TOP_PLUSZ-6.1.4-23 azonosító számú „Aktív turizmus fejlesztése” pályázati felhívás keretében történő konzorcionális pályázat benyújtásáról
4. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról
5. A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése
Jegyzőkönyv