Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/17-62/2019.    

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 20-án (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI.02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott és többszörösen módosított Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének hatályon kívül helyezéséről és a teljes felülvizsgálatban elkészített Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megalkotásáról szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés az Állami Főépítész véleményének megküldése után kerül kiküldésre)
 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Tájékoztatás a településkép védelméről szóló 12/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Döntés a polgármester jutalmazásáról
  Előterjesztő: Puskás Ákos alpolgármester
 7. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Helyi autóbuszközlekedés menetrendjének 2020 januárjától történő módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Delegálás a tapolcai állami fenntartású általános- és középiskolák, valamint a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: dr. Iker Viktória aljegyző
 12. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A Tourinform Iroda tájékoztatója a 2019. évi működésről és a 2020. évi tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Elismerő címek, helyi kitüntetések adományozása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város 2019. évi legjobb sportolói, kiváló sportolói, kiváló edzői címének odaítélése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. december 13.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-60/2019.    

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 9-én (hétfő) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

 

NAPIREND

 

 1. Döntés a bárányhimlő elleni védőoltási program 2019. évi fordulójáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. december 6.

 

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-55/2019.    

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 29-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Volt főállású alpolgármester szabadságmegváltása, végkielégítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tájékoztató a helyi adókról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 4507/62 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan megosztása és hasznosítása
  1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tájékoztató beszámoló a 2014-2019 évek között benyújtott pályázatokról, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal és a fenntartásban működő intézményekkel kötött projektszerződésekről
  1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban levő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjáról a 2020. évre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet , 4. melléklet , 5. melléklet
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött és Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata/elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Döntés a Tapolca, 6208 hrsz-ú közterület elnevezéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Tapolca, 0527 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, saját használatú út elnevezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Tájékoztató a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények 2019. évi karbantartási feladataira biztosított előirányzat felhasználásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 19. A Tapolcai termálstrand 2019. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. november 22.

 

 Dobó Zoltán
 polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-53/2019.

 

M   E   G   H   Í   V   Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 29-én (péntek) 17.00 órakor a
Tamási Áron Művelődési Központban
(Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

L A K O S S Á G I    F Ó R U M O T

tart az alábbi témakörben:

1. Tájékoztató Tapolca város környezeti állapotáról
________________________________________________________________________________

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 29-én (péntek) 17.15 órakor a
Tamási Áron Művelődési Központban
(Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

2019. november 29-én (péntek) 18.00 órakor a
Csobánc Művelődési Házban
(Tapolca-Diszel, Szabadság u.)

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart.

A közmeghallgatásra közérdekű javaslatokat, észrevételeket postán, faxon (87/511-164) és a polgarmester@tapolca.hu e-mail címre várjuk 2019. november 28-án (csütörtök) 12.00 óráig. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatáson egyedi ügyek tárgyalására nem kerülhet sor.

A lakossági fórumra és a közmeghallgatásra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat.

Tapolca, 2019. november 12.

Dobó Zoltán
polgármester

 

jegyzőkönyv (lakossági fórum)

jegyzőkönyv (közmeghallgatás, Tapolca)

jegyzőkönyv (közmeghallgatás, Diszel)

 

Ügyiratszám: 1/17-51/2019.    

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 28-án (hétfő) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 

 1. Bizottság képviselő tagjának megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tanácsnokok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői tisztségének ellátására megbízás adása, valamint intézményvezetői pályázat kiírása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. október 25.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-49/2019.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2019. október 22-én (kedd) 18.00 órai kezdettel alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ
                                    (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

N A P I R E N D

 1. Tájékoztató az önkormányzati választások eredményéről
 2. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele
 3. Polgármester eskütétele
 4. Polgármester programbeszéde
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
  Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző
 6. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Bizottsági tagok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Alpolgármesterek választása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Alpolgármesteri illetmény, tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Tapolca, 2019. október 18.
            

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-46/2019.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 27-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés a TAO pályázatokból megvalósuló beruházásokhoz nyújtott önrészről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Döntés a Medicopter Alapítvány támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Beszámoló az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról, valamint a 2019. évi üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tapolca Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tapolca város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Bútorok használatba adása a Tapolca Kft. részére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Helyi autóbuszközlekedés menetrendjének 2019. októberétől történő módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a  helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.01.01. és 2019.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Tapolca 6208 hrsz-ú közterület elnevezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2019. szeptember 19.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-43/2019.    

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 27-én (kedd) 8.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 

 1. A temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Tapolcai Önkéntes Tűzoltóság támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata helyi közösségi közlekedésének támogatására 2019. évi pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző
 5. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tájékoztató a Generali a Biztonságért Alapítvány felajánlásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2020-2034) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. augusztus 23.

 Dobó Zoltán
 polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-39/2019.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 17-én (szerda) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 

 1. A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrejött konzorcium Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítása, a projekt forrásainak átcsoportosításához
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A Sport- és Turistaszálló modernizációja
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés a Fő téri ingatlanok hasznosításra kijelöléséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2019. július 15.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Ügyiratszám: 1/17-37/2019.    

 

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 28-án (péntek) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 

 1. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye tagintézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázatának kiírásaElőterjesztő: Dobó
  Zoltán polgármester
 3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024. közötti időszakra történő megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2019. június 26.

                                                                             

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-34/2019.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 21-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 4507/60 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan megosztása és hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Tapolca Kft 2019. évi általános célú működési támogatása összegének emelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft működési támogatásának növelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tájékoztató az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról, valamint a 2019. évi aktualizált üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Alapítványi támogatások jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolca, 909/3 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven jelölt helyszínen 40 m2-es területrész forgalomképessé minősítése és értékesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Tapolca, 909/3 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven jelölt helyszínen 80 m2-es területrész forgalomképessé minősítése és értékesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. június 13.

 

Dobó Zoltán
 polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-31/2019.    

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 31-én (péntek) 8.40 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 1. Intézkedés a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Intézkedés a településkép védelméről szóló 4/2018. (II.19.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Döntés a Csermák József Rendezvénycsarnok villámhárító rendszerének kiépítéséhez szükséges forrás biztosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés önerős nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Saját forrás biztosítása a "Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program)" című pályázati kiíráshoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Fenntartható Energia és Klíma akcióterv készítése, elfogadtatásához csatlakozás a Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetségéhez
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2019. május 30.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 87/510-125; Fax: 87/511-164
E-mail: polgarmester@tapolca.hu

 

Ügyiratszám: 1/17-24/2019.    

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 3-án (péntek) 8.10 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Településrendezési eszközök módosítása közlekedésfejlesztési projekt megvalósítása érdekében
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés a TAO pályázatokból megvalósuló beruházásokhoz nyújtott önrészről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében elkülönített 5.000.000,- Ft támogatási összeg felosztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés az alapítványok 2019. évi közművelődési támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Döntés az 1. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő – Tapolca, Alkotmány u. 10. szám alatti – Sport- és Turistaszálló modernizációja keretében tervezett zárófödém csapadékvíz elleni szigetelés és utólagos hőszigetelés megvalósításához szükséges költségvetési keret biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Szász Márton Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Döntés önálló önkormányzati képviselői indítványról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A 2018. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2019. április 25.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Gyulakeszi Község Polgármestere
8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.


Tapolca Város Polgármestere
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Raposka Község Polgármestere
8300 Raposka, Fő u. 51.

Ügyiratszám:   1/17-23/2019.  
18/8-21/2019.
19/13-23/2019.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 3-án (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
  Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
  Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2019. április 25.

 

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

jegyzőkönyv

 

TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 87/510-125; Fax: 87/511-164
E-mail: polgarmester@tapolca.hu

 

 

Ügyiratszám: 1/197-3/2019.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 30-án (kedd) 13.45 órai kezdettel rendkívüli zárt ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés  b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

NAPIREND

 1. Bírósági ülnökök megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

 A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. április 25.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Ügyiratszám: 1/17-21/2019.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 16-án (kedd) 8.40 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermbe     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 

 1. Döntés önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája intézményátszervezésének véleményezése, valamint az intézmény fenntartói jogának átadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. április 11.

 

 Dobó Zoltán
 polgármester

 

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-15/2019.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 5-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-0005 sz. projekt megvalósítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Tapolcai Rendőrkapitányság támogatása rendszámfelismerő rendszer beszerzése céljából
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tapolcai Városgazdálkodási Kft által üzemeltetett fizetőparkolók működtetésének szerződés szerinti elszámolása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Javaslat a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzésére a 2019. évi költségvetésben biztosított előirányzata terhére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolca név használata iránti kérelmek elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Ingatlanok kijelölése hasznosításra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)
 13. Beszámoló a 2018. évben végzett városüzemeltetési feladatokról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2018. 04. 01. és 2018. 12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézmény-átszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. A Szász Márton Általános Iskola intézmény-átszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2019. március 22.

 

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

 

Ügyiratszám: 1/17-12/2019.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 7-én (csütörtök) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme    
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 sz projekt megvalósítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tájékoztatás ismételt törvényességi felhívásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 

 1. Termőföld adás-vételi ügyben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének VE01-00911-8/2019. számú állásfoglalása elleni kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. március 5.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-7/2019.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14-én (csütörtök) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és térítési díjainak megállapítása a 2019. évre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye telephelyének áthelyezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Beszámoló a köznevelési intézmények 2018. évi támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Helyi autóbusz közlekedés menetrendjének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. A Tapolcai Média Közalapítvány alapítói okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. február 8.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám:   1/17-6/2019.  
18/8-4/2019.
19/13-5/2019.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14-én (csütörtök) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
  Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
  Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
  Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
  Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2019. február 8.

 

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/17-4/2019.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 24-én (csütörtök) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterem    
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 
NAPIREND

 

 1. Javaslat Tapolca Város Önkormányzata közvetlen irányítása alatt működő egyes városüzemeltetési tevékenységeknek és munkaszervezeteknek a Cselle-Ház Kft-be történő szervezésére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Döntés pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A "Közösségvezérelt településfejlesztés" pályázati konstrukcióban benyújtott helyi pályázatok előzetes kötelezettségvállalással biztosított önrészének megosztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2019. január 22.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-66/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 2-án (szerda) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület I.  emeleti tanácsterem
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

 
NAPIREND

 

 1. Helyi autóbusz-közlekedés menetrendje módosításával kapcsolatban hozott döntés visszavonása
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Döntés a Tapolca, 1875/1. hrsz. alatti ingatlan hasznosításáról
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. december 27.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv