Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/132-53/2010.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 16-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

N A P I R E N D:

 

1) A települési szilárdhulladékbegyűjtés és elszállítás 2011. évi díjának megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Megállapodás a meg nem fizetett szemétszállítási díj visszafiztetésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2010. december 13.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

 

Ügyiratszám: 1/132-48/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) A. Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
B. Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) 7) A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2011. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Raposka Község Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Tapolca városban helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás közszolgáltatásának ellátására kiírt pályázat értékelése (A pályázat értékelése miatt az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Az önként vállalható közoktatási feladatot ellátó intézmények átadása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepciója 2011-2015.
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2011. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

16) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester


VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2010. december 3.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-41/2010.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. november 26-án (péntek) 16.30 órakor a
Tamási Áron Művelődési Központban
(Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

L A K O S S Á G I F Ó R U M O T

tart az alábbi témakörben:

  1. Tájékoztató Tapolca város környezeti állapotáról
  2. A tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja című projekt ismertetése

 

LAKOSSÁGI FÓRUM JEGYZŐKÖNYVE
________________________________________________________________________________

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. november 26-án (péntek ) 16.45 órakor a
Tamási Áron Művelődési Központban:
Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.,

majd ezt követően

2010. november 26-án (péntek) 18.00 órakor a
Csobánc Művelődési Házban
Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart.

A közmeghallgatásra közérdekű javaslatokat, észrevételeket postán, faxon (87/511-164) és a polgarmester@tapolca.hu email-címre várjuk 2010. november 25-én (csütörtök) 12.00 óráig. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatáson egyedi ügyek tárgyalására nem kerülhet sor.

A lakossági fórumra és a közmeghallgatásra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat.

Tapolca, 2010. november 12.

Császár László
polgármester

Közmeghallgatás jegyzőkönyve:
Tapolca, Tamási Áron Művelődési Központ
Csobánc Művelődési Ház

"A TAPOLCAI BELVÁROS ÉRTÉKMEGŐRZŐ REHABILITÁCIÓJA (2010. november 26.).ppt" (41.18 Mbyte)

 

Ügyiratszám: 1/132-43/2010.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 26-án (péntek) 15.00 óraikezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

N A P I R E N D:

 

1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) "A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat támogatási szerződéskötéshez vállalt kötelezettségek
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Rendőrkapitányság részére adott támogatás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca, Ady E. u. 12. szám alatti társasház felújítás támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2011/2012. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Badacsonytomaj Város Önkormányzata által önálló okmányiroda létrehozására irányuló kezdeményezésének megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Tájékoztató Tapolca Város Jegyzőjének teljesítményértékeléséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

 

1) Széchenyi István Szakképző Iskola gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

A képviselő-testületi ülést követően közmeghallgatás és lakossági fórum megtartására kerül sor, melyek meghívóját külön mellékelem.

 

Tapolca, 2010. november 19.

 

 

Császár László sk.
polgármester

 

Ügyiratszám: 1/132-36/2010.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtök) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)


NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

N A P I R E N D:

 

1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

3) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába tagok delegálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Előrehozott szakképzés indításának engedélyezése a Széchenyi István Szakképző Iskolában
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. feladatellátásában a szülészet – nőgyógyászat helyreállításának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca, Ipar utca közútkezelői feladatainak átadása, valamint a Május 1. utca közútkezelői feladatainak átvétele

Előterjesztő: Császár László polgármester

8) A tapolcai Tavasbarlang további üzemeltetésének vizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Bezárt postahivatalok újranyitásának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények nyári karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak elvégzéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Tapolca Keleti városrész, Barackos lakóterület gázhálózat építése
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. október 22.

 

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-34/2010.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12-én (kedd) 17.30 órai kezdettel
alakuló ülést tart.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT:

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásokról

NAPIREND

1. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele

2. Polgármester eskütétele

3. Polgármester programbeszéde

4. Polgármesteri illetmény megállapítása
Előterjesztő: Bognár Ferenc korelnök

5. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdése a.) pontja alapján z á r t ülés keretében:

1. Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

A zárt ülést követően a Képviselő-testület nyilvános üléssel folytatja tovább munkáját.

6. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7. A vörösiszap katasztrófa károsultjainak támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. október 8.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-27/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. szeptember 10-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) . 1900038/09TEUT számú "Alkotmány utca felújítása" című projekt támogatásból fennmaradó maradványról történő lemondás
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségébe való belépési szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2011. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyijáratú személyszállítási tevékenységre pályázat kiírása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Gazdasági vezetői munkakör pályázati kiírása (Széchenyi István Szakképző Iskola)
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási Terv módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. szeptember 03.

 

 

Császár László sk.
polgármester

 


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-24/2010.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 17-én (kedd) 09.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

2) Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) "A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" elnevezésű beruházás megkezdése
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A hulladéklerakó területtel kapcsolatos, Zalahaláp Községgel kötendő megállapodás tervezetének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Tájékoztató Tapolca belterületén létesítendő kerékpárútról
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A 2010/2011. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és létszámának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Emléktábla elhelyezése a Haditechnikai Park központi emlékművén
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. augusztus 11.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-19/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 18-án (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Tapolca, Deák Ferenc utca és Fő tér forgalmi rend változása a 110/2009. (V.15.) Kt. határozat figyelembevételével, valamint a város területét átszelő kerékpárút megvalósításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark megvalósításában
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Intézmények fűtési rendszerének üzemeltetésével és felújításával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Megállapodás 2010. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattal a Széchenyi István Szakképző Iskola működéséhez való hozzájárulásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolca Város Bölcsődéjének elnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2009. évi gazdálkodásáról, valamint a 2010. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A Rendőrkapitányság részére adott 2009. évi támogatás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. június 11.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-14/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 30-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az Önkormányzatnál lefolytatott, az állami feladata (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének ellenőrzéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A 2009. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött – Balaton-felvidéki Somló Szakképzés-szervezési Társulás – Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Alapító okiratok módosítása: Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola, Széchenyi István Szakképző Iskola
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) 2009. évi támogatási összeg felhasználása Rendőrkapitányság által
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tourinform Iroda beszámolója a 2009. évi tapasztalatukról és a 2010. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tájékoztató jelentés az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. április 22.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-10/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 19-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

2) Éves közbeszerzési terv elfogadás
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. március 12.

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-3/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 12-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI.27.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
7) Az önkormányzati fenntartású általános iskolába történő felvételi/átvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vehető sajátos helyzetről szóló rendelet
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására bérleti szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Közoktatási megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A Tapolcai Óvoda és a Tapolcai Általános Iskola működési (felvételi) körzetének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Megállapodás Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával a gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) TÖOSZ-ba való belépési szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

Előterjesztő: Császár László polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. február 05.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 27-én (szerda) 15.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című pályázat 2. fordulós dokumentációjához benyújtandó Végleges Akcióterületi Terv módosításának elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Közbeszerzési eljárás megindítása ingatlanbeszerzés tárgyában
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása Tapolcán pályázati támogatással
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Pedagógus továbbképzés támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodások módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

1) Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

Tapolca, 2010. január 25.

 

Császár László
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve