Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/100-41/2012.M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

  1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) A helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) A testnevelés és sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8) Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10) A Raposka Község Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2013/2014. nevelési évre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12) A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13) Pályázat tapolcai intézmények épületenergetikai fejlesztésére és a városi közvilágítás energiatakarékos átalakítására
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15) A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

16) Házi gyermekorvos támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester


VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2012. december 11-én kedden 16.00 órakor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése után rendkívüli nyilvános ülésre kerül sor.
Napirendi pont: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás jóváhagyása. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

Tapolca, 2012. december 7.

 

Császár László
polgármester

 

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-36/2012.

 

M E G H Í V Ó
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 23-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő 2012. évi jogszabályi és szervezeti változásokról
Előterjesztő: Császár László polgármester (SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS)
 

NAPIREND
 

1 Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2 A. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
B. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi tervezési irányelvei
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3 Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4 A temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5 A vásárokról és piacokról szóló 31/2004. (VI.29.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6 Az állattartás szabályairól szóló 19/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7 A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI.27.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8 A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2013. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9 Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10 Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

11 Tájékoztató Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek részleges módosításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12 Önkormányzati tulajdonban lévő földrészletek állami tulajdonba adásának, illetve állami vagyonkörbe tartozó földrészletek önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13 Volt honvédségi ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14 Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány üzletrészének megvásárlása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15 A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő autóbusz megvásárlása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
 

16 A háziorvosokkal kötött működési szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17 Tájékoztató a házi segítségnyújtással kapcsolatban előterjesztett beadvány ügyében
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18 A Tapolcai Óvoda és a Tapolcai Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

19 Tapolca Város Önkormányzata vélemény kinyilvánítása a fenntartásában működő általános iskolák kötelező felvételi körzetének kialakításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

20 A Tapolcai Városi Sportegyesület támogatásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

21 A Zenés Színházért Alapítvány kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

22 Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. november 16.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-32/2012.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26-án (péntek) 08.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

1) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült rétegelt ragasztott fatartója, valamint a meglévő fatartók megerősítésére pénzügyi fedezet biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Napelem rendszer telepítése a tapolcai intézményekben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. október 25.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/100-26/2012.

M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 28-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT
 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND

1) Bizottsági tag és tanácsnok megválasztása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Szándék kinyilvánítás az összes saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Megállapodás elfogadása a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2013. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) Tájékoztató a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. szeptember 21.


Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-25/2012.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 25-én (kedd) 15.30 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 2012. évi III. fordulóra
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. szeptember 21.


Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-22/2012.


M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 28-án (kedd) 09.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a diák és szociális étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámának bővítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A 2012/2013. tanévben indítható napközis csoportok számának módosításáról döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca Város Önkormányzata feladatellátásának lehetőségei a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásában
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

8) "A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása a Baptista Szeretetszolgálat számára" szóló előterjesztés alapján hozott döntéshozatal nyilvános ülésen való megerősítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. augusztus 24.

Császár László
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-20/2012.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 21-én (csütörtök) 08.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

1) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI vonatkozásában"Ingatlanhasználati szerződés" elfogadása Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Az Ezredfordító Oktatási Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése c. pályázat önerő vállalásáról szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2012. június 20.

Császár László
polgármester
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/100-17/2012.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 15-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet megalkotása
B. Határozathozatal a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendeletek módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9) Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése c. pályázat önerő vállalásáról szóló döntés módosítása a Támogatási Szerződés megkötéséhez
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi gazdálkodásáról, valamint a 2012. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

11) Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14) Tájékoztató a városfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15) Kórházzal kapcsolatos petíció ismertetése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

16) A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez történő csatlakozás
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17) Csatlakozás a Hungaro Pannon Egészségturisztikai Innovációs Klaszterhez
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18) Csatlakozás a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz, részvétel a Turisztikai Desztinációs menedzsment szervezetben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

19) Tapolca Város Önkormányzata kiválása a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásából
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
 

20) Az Alapítvány a Sérült és Fogyatékos Gyermekek Javára Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2012. június 08.

 

Császár László
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve


Ügyiratszám: 1/100-15/2012.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 29-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

1) Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Az állattartásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) Tapolca Város helyi közösségi közlekedésének 2012. évi normatív támogatási kérelmének benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8) A SANITAS Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9) A dr. Lódner Nándor Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2012. május 25.

 

Császár László
polgármester

Letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 


Ügyiratszám: 1/100-10/2012.   

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 27-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácskozóterme    
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND

1)      A 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, továbbá a pénzmaradvány-elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

2)      A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

3)      A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

4)      A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

5)      Tapolca Város Önkormányzata "Közbiztonsági Alap"-járól szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

6)      A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

7)      Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a diák és szociális étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

8)      Településrendezési eszközök felülvizsgálata, részleges módosítása, tervezési programjának meghatározása, előzetes fejlesztési döntés meghozatala, döntés a városfejlesztési koncepció kiegészítésére és a településszerkezeti terv módosítására
          Előterjesztő: Császár László polgármester

9)      Tapolca belváros és Hősök tere forgalmi rendjének felülvizsgálata az intermodális központi rendszer kialakításának figyelembevételével, városközpont gyalogos elsőbbségi zónájának kialakítása, ütemterve
          Előterjesztő: Császár László polgármester

10)    A háziorvosi ügyelet feladat-ellátásának átadása a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. részére
          Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

11)    Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vagyonkezelői szerződés módosítása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

12)    A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámának bővítése
          Előterjesztő: Császár László polgármester

13)    "Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán" című pályázat benyújtása és a szükséges önerő vállalása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

14)    Tapolca egyes részei gyógyhellyé nyilvánítási folyamatának folytatása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

15)    I. Önkormányzati és MÁV tulajdonú ingatlanok megosztása és telekhatár-rendezése, valamint térítésmentes átadás-átvétele II. Belterületi utak átminősítésének bejegyzése

          Előterjesztő: Császár László polgármester

16)    A 2011. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló
          Előterjesztő: Császár László polgármester

17)    Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott Tapolca 0461 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
          Előterjesztő: Császár László polgármester

18)    A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
          Előterjesztő: Császár László polgármester

19)    Tourinform Iroda tájékoztatója a 2011. évi működésről és a 2012. évi tervekről
          Előterjesztő: Császár László polgármester

20)    A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
          Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. április 20.

 

Császár László
polgármester

 

Letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

Ügyiratszám: 1/100-3/2012.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 17-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND

1) Költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca város 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Városi Kincstár működéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzat rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulással kötött Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A NAPÁVA Szociálisgondozó Nonprofit Kft. hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Intézményvezetői pályázat kiírása (Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) A Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A Zeneoktatást Támogató Alapítvány támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Az I. Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület támogatás-felhasználásnak módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. február 10.

Császár László
polgármester

 

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve