Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
KIVONAT 12.29
1_2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
2_Helyi adókról szóló rendelet módosítása
3_Bérleti díj csökkentése
4_Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása
5_Közbeszerési Szabályzat elfogadása
6_2020. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása
7_Sportkoncepció hatályának meghosszabbítása
8_Közművelődési Koncepció
9_2021. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
10_Óvodai beiratkozás, nyitvatartás
11_2021. évi munkaterv
12_Beszámoló TKÖ Hivatal 2020. évi tevékenységéről
13_Beszámoló Szoc. és Eü. Alapellátás
15_Környezeti állapot beszámoló
16_Közbesz. megindítása Csobánc Műv.Ház
KIVONATOK 2020.12.23. 157-173. nyilvános
Buszos előterjesztés.
Fogorvos előterjesztés
Kivonatok
Közösségi együttélés előterjesztés
1_2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2_A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása
3_A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
4_A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata
5_Tájékoztató a helyi adókról
6_Tájékoztató a 2020. évi pályázati tevékenységről
7_A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló tájékoztató
8_Tapolcai Vg. Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók bérleti díja megfizetésének elengedése
9_Fejlesztési célú támogatás biztosítása a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. számára
Kivonatok 11. 27. nyilvános
1_A közterületen történő kötelező maszkviselés szabályairól
Határozat 139
1_Döntés önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
Határozat 138
1_Beszámoló ingatlanok hasznosítása
2_Maszk rend módosítás
3_Vagyonrendelet módosítása
4_Média Kft tőkepótlás
134-2020. Kt. határozat
135-2020. Kt. határozat
136-2020. Kt. határozat
137-2020. Kt. határozat
133-2020.(XI.19.) PM hat. 126. sz. határozat visszavonása
E_Döntés 126-2020. PM határozat visszavonásáról
(polgármesteri döntések)

 

24-2020.(XI.16.) PM rend. közterületen történő kötelező maszkviselés szabályairól
E_TOP Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán - gazdasági szereplők kiválasztása
E_Közterületen történő kötelező maszkviselés rendelet megalkotása
132-2020.(XI.16.) PM hat. TOP ajánlattétel

 

(polgármesteri döntések)

 

126-2020.(XI.04.)PM hat. Bizottsági hatáskör visszavonása
125-2020. (XI.04.) PM hat. Pályázat illegális hulladéklerakók
124-2020. (XI.04.) PM hat. közbeszerzési terv módosítása

 

Ügyiratszám: 1/93-56/2020.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. november 4-én (szerda) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 1. Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Pályázat benyújtása a "Tisztítsuk meg az Országot" című felhívásra illegális hulladéklerakók felszámolása céljából
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. november 2

 

.Dobó Zoltán
polgármester

 

Ügyiratszám: 1/93-52/2020.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 2-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés Tapolca településszerkezeti terve módosításának elfogadásáról (Tapolca-Szigliget kerékpárút)
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolca 56 helyrajzi számú ingatlan megosztásával kialakuló, Tapolca 56/1 helyrajzi számú, valamint a Tapolca 56/2 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Tapolca 909/3 helyrajzi számú ingatlan megosztásával kialakuló Tapolca 909/4 helyrajzi számú ingatlan, valamint a Tapolca 909/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 29/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet deregulációs hatályon kívül helyezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft beszámolójának megtárgyalása a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2020.01.01. és 2020.06.30. közötti időszakban történő ellátásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Döntés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Tájékoztató a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2019. évi gazdálkodásáról, valamint a 2020. évi aktualizált üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Tájékoztató a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve üzemeltetésében lévő intézmények részére a 2020. évi költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított előirányzat felhasználásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szakmai beszámolója
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. A Tapolcai Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója Tapolca Város Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról melléklet
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 19. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítványok működésérő
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. szeptember 25.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben (zip)

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-51/2020.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-án (szerda) 14.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Pályázat benyújtása az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért programra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. szeptember 25.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

 

 

jegyzőkönyv

 

 

Ügyiratszám: 1/93-46/2020.    
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 1. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásának elfogadása a SafeCross intelligens gyalogátkelőhely létesítéséhez
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Laktanyai ingatlanok értékesítésre történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Haditechnikai eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A települési víziközmű rendszer 15 éves időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő pályázó támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. augusztus 25.

 

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-18/2020.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 17-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  
 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  mellékletek: e táblák, költségvetési táblák, vagyonleltár jkv,

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  melléklet: 2020 évi költségvetés módosítás

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  melléklet: tapolca gyógyhely
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Saját forrás biztosítása a "Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program)" című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Egészségügyi eszközadomány fogadása a svájci Máltai Lovagrendtől, valamint továbbadományozása a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Szimulációs Oktatási Központjának
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A 2019. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 1.  Wass Albert Könyvtár és Múzeum Intézményvezetői pályázatának elbírálása
  melléklettel
 2. Városi diák-, szabadidő- és versenysport támogatása

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. július 10.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-40/2020.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete 2020.  június  29-én  (hétfő)  8.20  órai
kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

 1. A Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződéseinek jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft beszámolójának megtárgyalása a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti ellátásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Csatlakozás a Tapolca Környéki Önkormányzati Társuláshoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A 2020/2021-es nevelési  évben  indítható óvodai  csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda éves (nyári) nyitvatartási idejének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. június 26.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

letöltés egyben

E 49,8 MW-os naperőmű létesítése Tapolca külterületén c. projekt kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása
50-2020.(VI.17.)PM hat. Naperőmű park létesítése
51-2020.(VI.17.)PM hat. Településrendezési eszközök kisebb módosítása
E_Előzetes tulajdonosi hozzájárulás Kazinczy tagint. tetőszerkezetének korszerűsítése TAO pályázat megvalósításához
49-2020.(VI.09.)PM hat Tulajdonosi hozzájárulás
E_Menetrend szerződés módosítás
48-2020.(V.29.)PM hat. menetrend szerződés
47-2020.(V.29.)PM hat. menetrend tájékoztató
13/2020 sz. polgarmesteri utasitas
12/2020 sz. polgarmesteri utasitas
11/2020 sz. polgarmesteri utasitas
E_SZISZI intézményátszervezésének véleményezése
46-2020.(V.25.)PM hat. SZISZI intézmény-átszervezés
E_Városi piac látogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
11-2020. (V.6.) PM rend. piac látogatásának rendjéről

 

41-2020.(IV.20.) PM hat. Molnárbeton szerződés jóváhagyása
42-2020.(IV.20.) PM hat. 2019. évi gyermekjóléti és gyermvéd. tev. átfogó értékelés
43-2020.(IV.20.)PM hat. Wass A. Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása
44-2020.(IV.20.)PM hat. Gazdasági Program
45-2020.(IV.20.)PM hat. Közbeszerzési Terv
E_A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
E_A Molnárbeton Kft-vel kötendő 4507-64 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
E_Javaslat a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2020-2024
E_TVÖ 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
E_Wass Albert Könyvtár intézményvezetői páyázatának kiírása

 

 

10-2020.(IV16.) PM rend. rendeletek megerősítése
9-2020.(IV.15.) PM rend. gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
E_A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.

 

 

40-2020.(IV.07.) PM hat. Járványügyi Alap létrehozása
8-2020.(IV.07.) PM rend. közterület használatáról
E_A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
E_Járványügyi Alap létrehozása

 

 

Ügyiratszám: 1/93-13/2020.

 

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 27-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2.  A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés egy későbbi időpontban kerül kiküldésre)
 3. Döntés az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 9/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés a TIAC VSE részére TAO pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott önrészről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók működtetésének szerződés szerinti elszámolása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. március 20.


 Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-10/2020.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 12-én (csütörtök) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 

 1. Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatos partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A "Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása" című projekt kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása, partnerségi egyeztetés lezárása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. március 11.

 

Dobó Zoltán
polgármester

 

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-6/2020.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 21-én (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. részére gépjárműbeszerzés céljára
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A "Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása" című projekt kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A 4507/59 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Az 1877/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Döntés a 2020. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság tagjainak újraválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2019. évi beszámolóinak és 2020. évi munkaterveinek jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2020. február 14.

 Dobó Zoltán
 polgármester

 

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Gyulakeszi Község Polgármestere
8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.


Tapolca Város Polgármestere
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Raposka Község Polgármestere
8300 Raposka, Fő u. 51.

 

Ügyiratszám:   1/93-5/2020.
18/13-3/2020.
19/10-3/2020.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 21-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Orbán József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

2)       A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Orbán József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2020. február 14.

 

Orbán József
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-3/2020.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-án (csütörtök) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

NAPIREND

 

 1. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye fejlesztése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. február 5.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/93-1/2020.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 23-án (csütörtök) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

 

NAPIREND

 

 1. A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Pályázati önrész biztosítása a Tapolcai Városszépítő Egyesület részére a Panthenon Alapítványhoz benyújtandó pályázathoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Bútorok adományozása a Tapolcai Rendőrkapitányságnak
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A 2020/2021-es tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2020. január 22.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv