Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/38-58/2014.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19-én (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Egyes bizottsági neveket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. Bizottsági tag megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. Delegálás a tapolcai állami fenntartású általános és középiskolák, valamint a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Tájékoztató beszerzési szabályzat megalkotásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

 

Tapolca, 2014. december 12.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-55/2014.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-én (szerda) 14.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

 1. Forrás biztosítása a tapolcai strandfelújításhoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány üzletrész átruházási keretszerződés módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. december 9.

Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/38-51/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 28-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
  B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2015. évre

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. Településrendezési eszközök kisebb módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. A Tapolcai Média Kft. részére kamera vásárlásához forrás biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Tapolcai gyermekorvosi rendelő felújítására gyűjtött adomány elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 12. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 13. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 14. Döntés a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéből való kilépésről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 15. A 3. számú gyermekorvosi körzet feladatait ellátó orvos személyében bekövetkező változás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 16. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 18. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 19. A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 20. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 21. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 22. Turi Török Tibor képzőművész felajánlásának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

letöltés egyben
 

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-47/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2014. október 21-én (kedd) 18.00 órai kezdettel

alakuló ülést tart.

Az ülés helye:            Tamási Áron Művelődési Központ
                                   (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

N A P I R E N D

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásokról, annak testületi döntéssel való megerősítése
  Előterjesztő: dr. Gelencsér Mihály HVB elnöke
 2. A Képviselő – testület tagjainak eskütétele
 3. Polgármester eskütétele
 4. Polgármester programbeszéde
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Polgármesteri illetmény megállapítása
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 6. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Bizottsági tagok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Alpolgármester választása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Alpolgármesteri illetmény megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester           

Tapolca, 2014. október 16.
          

Dobó Zoltán
polgármester

Testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/38-44/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 26-án (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásárólElőterjesztő: Császár László polgármester
 2. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 4. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  melléklet

  Előterjesztő: Császár László polgármester
 5. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 7. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 8. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 9. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 10. Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló hasznosítása
  Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
 11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás a 2015. évre vonatkozóan
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 12. Pályázat benyújtása – "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban"
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 13. A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 14. A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 15. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) 2014. első félévben végzett munkájáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. szeptember 18.

Császár László
polgármester

 

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

Ügyiratszám: 1/38-32/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet előzetes elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. Az NHSZ Tapolca Kft. szétválásához szükséges döntések meghozatala (az előterjesztés a képviselő - testületi ülésen kerül kiosztásra)
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. Döntés előkészítés az Energocell Tapolca Kft. megalapítására a tervezett üveghulladék – feldolgozó üzem létrehozásához (az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra)
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A Hegymagasi körforgalom és a Barackos lakórész közötti országos közutak elnevezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról, valamint a 2014. évre vonatkozó üzleti tervekről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. Az Első Magyar Látványtár Alapítvány támogatása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének vezetői állására beérkezett pályázat véleményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. Tapolcai Holokauszt Emlékhely kiegészítése kerámia domborművel
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2014. június 20.

Császár László
polgármester

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

 


 

Ügyiratszám: 1/38-28/2014.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 30-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás szakképzési feladat-ellátási célokat szolgáló vagyonának átadása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerületének
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A Magyar Állam tulajdonában, a KLIK vagyonkezelésében lévő NEW Holland TL típusú YHV-052 rendszámú traktor és hozzá kapcsolódó adapterek önkormányzati tulajdona adásának igénylése az MNV Zrt-nél
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Tapolca Város Önkormányzata kiválása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos programban való részvétel
  Előterjesztő: Császár László polgármester  
   
 8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről

  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működésérőlElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2013. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. május 22.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

 


 

Ügyiratszám: 1/38-26/2014.

M E G H Í V Ó
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 21-én 9.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND
 

 1. A tapolcai Deák Jenő Kórház fejlesztéséhez előzetes kötelezettségvállalás
  Melléklet
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 2. I. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratának módosítása
  II. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményátszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. május 19.

 

Császár László
polgármester

 

Testületi ülés jegyzőkönyve

 

Gyulakeszi Község Raposka Község
Polgármestere Polgármestere

Tapolca Város
Polgármestere

Ügyiratszám: 1/38-21/2014.
18/11-14/2014.
19/11-9/2014.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 25-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )

NAPIREND

 

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2014. április 17.

 


Császár László Tóth József Bolla Albert
polgármester polgármester polgármester

 

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-22/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 25-én (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tájékoztatás a belvárosi rehabilitációs pályázat zárásával kapcsolatos intézkedésekről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A 2013. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. A 0283/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tervezett intézmény-átszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. Döntés az alapítványok 2014. évi közművelődési támogatásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

(Az előterjesztés a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság döntését követően elektronikusan kerül megküldésre.)

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2014. április 17.

Császár László sk.
polgármester

 

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-7/2014.
18/11-1/2014.
19/11-1/2014.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2014. február 5.

 

Császár László Tóth József Bolla Albert
polgármester polgármester polgármester

 

Ügyiratszám: 1/38-8/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 8.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 3. TapolcaVáros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 5. Pályázati önrész biztosítása az MLSZ által indított Sporttelep-felújítási programhoz
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Szándéknyilatkozat a Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézmény-átszervezéséről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetői jogának átadás-átvételi megállapodása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI működtetésével kapcsolatos Vagyonkezelési és Használati Szerződés, az ingatlanokkal, ingósággal kapcsolatos további megállapodások
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A Magyar Állam tulajdonában lévő Tapolca, Vasút u. 3. szám alatti, 1610 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Tapolca Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásának kezdeményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 11. Wass Albert Könyvtár és Múzeum Intézményvezetői pályázata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. Települési Értéktár Bizottság létrehozása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. A 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

Együttes testületi ülés jegyzőkönyve

Tapolca, 2014. február 5.

Császár László
polgármester

 

Ügyiratszám: 1/38-6/2014.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 7-én (péntek) 8.00 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

 1. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző, OEVI vezetője

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. február 5.

Császár László
polgármester
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38/2014.   

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 9-én 9.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 

 1. Strandfejlesztés Tapolcán
  Előterjesztő: Császár László polgármester 

        
 2. A Remondis Tapolca Kft-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondásának visszavonása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. január 8.

Császár László
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve