Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dátum : 2024. április 12.
13
Dátum : 2024. április 13.
14
15
Dátum : 2024. április 15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/38-58/2014.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19-én (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Egyes bizottsági neveket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. Bizottsági tag megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. Delegálás a tapolcai állami fenntartású általános és középiskolák, valamint a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Tájékoztató beszerzési szabályzat megalkotásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

 

Tapolca, 2014. december 12.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-55/2014.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-én (szerda) 14.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

 1. Forrás biztosítása a tapolcai strandfelújításhoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány üzletrész átruházási keretszerződés módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. december 9.

Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/38-51/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 28-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
  B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2015. évre

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. Településrendezési eszközök kisebb módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. A Tapolcai Média Kft. részére kamera vásárlásához forrás biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Tapolcai gyermekorvosi rendelő felújítására gyűjtött adomány elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 12. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 13. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 14. Döntés a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéből való kilépésről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 15. A 3. számú gyermekorvosi körzet feladatait ellátó orvos személyében bekövetkező változás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 16. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 18. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 19. A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 20. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 21. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 22. Turi Török Tibor képzőművész felajánlásának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

letöltés egyben
 

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-47/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2014. október 21-én (kedd) 18.00 órai kezdettel

alakuló ülést tart.

Az ülés helye:            Tamási Áron Művelődési Központ
                                   (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

N A P I R E N D

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásokról, annak testületi döntéssel való megerősítése
  Előterjesztő: dr. Gelencsér Mihály HVB elnöke
 2. A Képviselő – testület tagjainak eskütétele
 3. Polgármester eskütétele
 4. Polgármester programbeszéde
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Polgármesteri illetmény megállapítása
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 6. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Bizottsági tagok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Alpolgármester választása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Alpolgármesteri illetmény megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester           

Tapolca, 2014. október 16.
          

Dobó Zoltán
polgármester

Testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/38-44/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 26-án (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásárólElőterjesztő: Császár László polgármester
 2. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 4. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  melléklet

  Előterjesztő: Császár László polgármester
 5. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 7. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 8. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 9. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 10. Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló hasznosítása
  Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
 11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás a 2015. évre vonatkozóan
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 12. Pályázat benyújtása – "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban"
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 13. A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 14. A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
 15. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) 2014. első félévben végzett munkájáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. szeptember 18.

Császár László
polgármester

 

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

Ügyiratszám: 1/38-32/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet előzetes elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. Az NHSZ Tapolca Kft. szétválásához szükséges döntések meghozatala (az előterjesztés a képviselő - testületi ülésen kerül kiosztásra)
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. Döntés előkészítés az Energocell Tapolca Kft. megalapítására a tervezett üveghulladék – feldolgozó üzem létrehozásához (az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra)
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A Hegymagasi körforgalom és a Barackos lakórész közötti országos közutak elnevezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról, valamint a 2014. évre vonatkozó üzleti tervekről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. Az Első Magyar Látványtár Alapítvány támogatása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének vezetői állására beérkezett pályázat véleményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. Tapolcai Holokauszt Emlékhely kiegészítése kerámia domborművel
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2014. június 20.

Császár László
polgármester

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

 


 

Ügyiratszám: 1/38-28/2014.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 30-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás szakképzési feladat-ellátási célokat szolgáló vagyonának átadása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerületének
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A Magyar Állam tulajdonában, a KLIK vagyonkezelésében lévő NEW Holland TL típusú YHV-052 rendszámú traktor és hozzá kapcsolódó adapterek önkormányzati tulajdona adásának igénylése az MNV Zrt-nél
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Tapolca Város Önkormányzata kiválása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos programban való részvétel
  Előterjesztő: Császár László polgármester  
   
 8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről

  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működésérőlElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2013. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. május 22.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

 


 

Ügyiratszám: 1/38-26/2014.

M E G H Í V Ó
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 21-én 9.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND
 

 1. A tapolcai Deák Jenő Kórház fejlesztéséhez előzetes kötelezettségvállalás
  Melléklet
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 2. I. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratának módosítása
  II. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményátszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. május 19.

 

Császár László
polgármester

 

Testületi ülés jegyzőkönyve

 

Gyulakeszi Község Raposka Község
Polgármestere Polgármestere

Tapolca Város
Polgármestere

Ügyiratszám: 1/38-21/2014.
18/11-14/2014.
19/11-9/2014.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 25-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )

NAPIREND

 

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2014. április 17.

 


Császár László Tóth József Bolla Albert
polgármester polgármester polgármester

 

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-22/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 25-én (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tájékoztatás a belvárosi rehabilitációs pályázat zárásával kapcsolatos intézkedésekről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A 2013. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. A 0283/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tervezett intézmény-átszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. Döntés az alapítványok 2014. évi közművelődési támogatásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

(Az előterjesztés a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság döntését követően elektronikusan kerül megküldésre.)

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2014. április 17.

Császár László sk.
polgármester

 

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38-7/2014.
18/11-1/2014.
19/11-1/2014.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2014. február 5.

 

Császár László Tóth József Bolla Albert
polgármester polgármester polgármester

 

Ügyiratszám: 1/38-8/2014.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 8.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 3. TapolcaVáros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 5. Pályázati önrész biztosítása az MLSZ által indított Sporttelep-felújítási programhoz
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Szándéknyilatkozat a Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézmény-átszervezéséről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetői jogának átadás-átvételi megállapodása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI működtetésével kapcsolatos Vagyonkezelési és Használati Szerződés, az ingatlanokkal, ingósággal kapcsolatos további megállapodások
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A Magyar Állam tulajdonában lévő Tapolca, Vasút u. 3. szám alatti, 1610 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Tapolca Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásának kezdeményezése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

   
 11. Wass Albert Könyvtár és Múzeum Intézményvezetői pályázata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. Települési Értéktár Bizottság létrehozása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. A 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

letöltés egyben

Testületi ülés jegyzőkönyve

Együttes testületi ülés jegyzőkönyve

Tapolca, 2014. február 5.

Császár László
polgármester

 

Ügyiratszám: 1/38-6/2014.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 7-én (péntek) 8.00 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

 1. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző, OEVI vezetője

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. február 5.

Császár László
polgármester
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/38/2014.   

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 9-én 9.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 

 1. Strandfejlesztés Tapolcán
  Előterjesztő: Császár László polgármester 

        
 2. A Remondis Tapolca Kft-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondásának visszavonása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2014. január 8.

Császár László
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve