Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/131-52/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. december 20-án (csütörtök) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

N A P I R E N D:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

1_mell. 2007.évi kv.mód

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

2) 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

3) Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása
3_mellékletek

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

4) A luxusadóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

5) A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

6) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2008. évi díjáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

7) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árainak megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

 

8) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

9) Helyi közművelődési rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

10) Közművelődési feladatellátás átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

11) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházás forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

12) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem), szennyvízcsatorna beruházásra jóváhagyott céltámogatás maradványról lemondás

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

13) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítmény-célok megállapítása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

14) Zenés Színházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

15) Pályázat benyújtása a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a "Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására" kiírt KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú felhívásra, valamint tájékoztató regionális fejlesztési pályázatokról

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. december 14.

Ács János polgármester nevében:

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-43/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. november 23-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

Napirend előtt:

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1/A) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
1A_mell. 2007. évi kv. 3.n.éves

B) 2008. évi költségvetési irányelvek
1B_mell. 2008. évi költségvetési irányelvek

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.) Kt. rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Közoktatási intézményrendszer átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Tapolca Bűnmegelőzési Koncepció

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

A Képviselő-testületi ülést követően 2007. november 23-án 16.30 órakor a Tamási Áron Művelődési Központban, valamint 2007. november 23-án 18.00 órai kezdettel Tapolca-Diszel községben közmeghallgatásra kerül sor.

Tapolca, 2007. november 16.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-37/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. október 18-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) Közalkalmazottak, köztisztviselők létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2) Állami tulajdonban lévő ingatlanok kérése önkormányzati tulajdonba

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogramjának megalkotása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4) A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás kérelmére állásfoglalás a tapolcai hulladéklerakó rekultivációs pályázatához (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. október 16.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-35/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. október 09-én (kedd) 08.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. október 05.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-44/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 29-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2) Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására beérkezett pályázat támogatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3) Tapolca város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat – működtetési és – fejlesztési terve 2008-2012. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4) Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve jóváhagyása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5) Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2008-2013. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatása a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázat elkészítésében

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

7) Többletfeladatok miatti létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

8) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának nyugállományba vonulása alkalmából köszönet kifejezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Zenés Színházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

10) Zeneoktatást Támogató Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

11) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a beruházásbarát önkormányzatok számára meghirdetendő programhoz

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. szeptember 26.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-28/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 07-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója

1_2007.kv.első féléves végrehajt.beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Volt honvédségi épületek bontásához hozzájárulás

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Regionális fejlesztési pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. augusztus 31.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-25/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. augusztus 02-án (csütörtök) 08.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) Tapolca kertvárosi és déli városrészi (I-II. ütem), valamint a nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházások forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca, nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázás beruházására jóváhagyott céltámogatás maradványáról lemondás

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. ellátási területének megváltoztatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht-val kapcsolatos döntéshozatal

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Regionális vízművek önkormányzati tulajdonba vétele

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Regionális fejlesztési pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. július 30.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-18/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 29-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester 1_ 2007. évi kv. rend. mód

2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az Állami Számvevőszék V-1010/6/2007. számú jelentéséről tájékoztató

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására társulási megállapodás kötése Raposka Önkormányzatával

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Folyószámla-hitel felvételének kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Bölcsődei helyzet tárgyalása, új csoport indítási lehetőségének

megvizsgálása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Felkészülés a 2007. évi idegenforgalomra, Tapolca város és térségének fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek feltárása, az együttműködés lehetséges és célszerű kereteinek kialakítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Tájékoztató a 2007. évben benyújtott és előkészítés alatt lévő pályázatokról

Előterjesztő: Ács János polgármester 8_2007. évi pályázatok

9) Tapolca város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és – fejlesztési tervének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tapolcai kihelyezett osztályának megszűntetése elleni tiltakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. június 22.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-17/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 26-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

N A P I R E N D:

1) Raposka község önkormányzatával kötött társulási megállapodás módosítása II.

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Diákotthon és Kollégium csatolása a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskolához

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Szász Márton Általános Művelődési Központ átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Rendkívüli támogatási kérelem

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. június 22.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-14/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. május 18-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 43/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tájékoztató a III. ütem és a Diszel városrész szennyvízcsatornázásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évre vonatkozó üzleti terveinek ismertetése, valamint beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Szász Márton Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tájékoztató a fizetőparkolók 2006. évi üzemeltetéséről

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. május 11.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-9/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 13-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti gazdálkodásának stratégiai programjának elfogadása, iránymutatás a 2011-2013. évek közötti fejlesztésekhez
1_Stratégiai program.doc
1_Táblázat Stratégiai programhoz.xls

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
2_E-mell_2006.évi beszám.xls
2_2006.évi beszámoló,pénzmaradvány.xls
2_Táj. könyvvizsgálat végrehajt.doc

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Helyi rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Felsőoktatási intézményben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Közbeszerzési szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) A 2006. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. április 05.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-5/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. március 23-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás kibővítése

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) A közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tájékoztató a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. megalakulását követő tevékenységéről

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tájékoztató a közoktatási- és közművelődési intézmények 2006. évi eredményes pályázatairól 6_Intézmények pályázatai

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Aktuális 2007. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz saját erő biztosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester 7_határozati javaslatok

8) Tapolca – Sümeg testvérvárosi szerződés megkötése

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. március 14.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 13-án (kedd) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) 2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester 1_ Kv. mellékletek

2) Tapolca város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2_E táblák 2007.évi kv

2_melléklet 2007.évi költségvetés

2_Tapolca kv. rendelet tervezet véleményezés

 

3) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Diszel városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése beruházás Társberuházói Megállapodásának elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Dr. Deák Jenő Kórház Kht. megszüntetése

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Megállapodás kezdeményezése/felülvizsgálata a környező önkormányzatokkal a közigazgatási területükről való gyermekek fogadásának egyes kérdéseiről: Az óvodás, az általános iskolás és a sajátos nevelési igényű bejáró tanulók utáni hozzájárulásról

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Feladatátadás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tapolca város településszerkezeti tervének módosítása
– a településfejlesztési koncepció irányelveinek meghatározása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Aljegyzői pályázat kiírása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

12) Intézményvezetői pályázat kiírása (Nevelési Tanácsadó)

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárás kezdeményezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Fogadóiroda kialakításához önkormányzati állásfoglalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolca Város Testnevelés és Sport Koncepciója

Előterjesztő: Ács János polgármester 15_ 1.sz. melléklet

16) Tájékoztató a Tapolcai Városszépítő Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. február 02.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve