Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png


Ügyiratszám: 1/148-61/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án (péntek) 9.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkezés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. A 2014-2020 közötti évek európai uniós tervezési, pályázati folyamatának előkészítése, előzetes kötelezettségvállalás 2014. évi tervezési feladatokra
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek térítésmentes állami tulajdonba adásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata és aktualizálása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységérőlElőterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
   
 10. Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testületének 2014. évi munkaterveElőterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. december 13.

 

Császár László sk.
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-50/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 22-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
  B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának beruházási, felújítási, karbantartási feladatainak 2013. év III. negyedévi teljesítéséről, valamint Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények karbantartási, felújítási feladatainak elvégzéséről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. Tapolca Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításaElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. A nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztensek létszámának módosítása a Tapolcai Óvodában
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. A Tapolcai Óvoda 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásaElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. Beszámoló az ingyensen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 14. Szándéknyilatkozat üveghulladék feldolgozó üzem tapolcai telepítéséhez
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 15. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 16. A "Gyermek-kert" Alapítvány kérelmének elbírálása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 17. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéseElőterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. november 15.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 


 

Ügyiratszám: 1/148-48/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 12-én (kedd) 09.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)NAPIREND

 

1) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőke emelése (hitelfelvétel strandfejlesztésre)
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Tapolca Kft. törzstőke emelése

Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Előzetes kötelezettségvállalás a Deák F. u. 21. sz. alatti lakóépület liftjének felújítására
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt megvalósításának elfogadása, támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetői (főigazgatói) pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. november 8.

Császár László sk.
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve


Ügyiratszám: 1/148-39/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 20-án (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a Gyulakeszi Óvoda között
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodás megszüntetése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című pályázat benyújtása a "Norvég Alap" felhívásra
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozás a 2014. évre
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Haditechnikai eszközök tulajdonjogának átvétele
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezésének támogatása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. szeptember 13.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-32/2013.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 19-én (péntek) 08.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND
 

 1. Helyi járati közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

Tapolca, 2013. július 18.


 

Császár László
polgármester
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-28/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 28-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND
 

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

3) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére kötött helyijárati közszolgálati szerződés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 projektben nem tervezhető, nem támogatható, nem elszámolható karbantartási és felújítási munkák fedezetének biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Árvízvédelmi munkálatokhoz és a keletkezett károk helyreállításához hozzájárulás
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos Használati Szerződés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola működésének engedélyezése a Tapolcai Általános Iskolában
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolcai Óvoda intézményvezetői munkakörére pályázat kiírása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Intézményvezetői kinevezéshez javaslat
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tagok delegálása a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási tanácsába
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása a 2013. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámának bővítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak két éves működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester

19) Tájékoztató a helyi védelem alatt álló épületek és egyéb létesítmények, a közterületeken elhelyezett emléktáblák állagáról, állapotáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

20) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodásáról, valamint a 2013. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

21) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. június 21.
 

Császár László
polgármester

 

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-26/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 21-én (péntek) 08.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 1. Tapolca Város Önkormányzatát érintő konszolidáció végrehajtásával kapcsolatos feladatok

  Előterjesztő: Császár László polgármester
 2. Települési értéktár létrehozása és gondozása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. június 19.

 

Császár László
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-23/2013.
Ügyiratszám: 19/3-8/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 08.10 órai kezdettel EGYÜTTES rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás felülvizsgálata

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

2. Feladatellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2013. május 30.
 

Császár László
Bolla Albert
polgármester
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 148-19 /2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 10-én (péntek) 08.10 órai kezdettel rendkívül nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület I. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

 

1) Intézmény-átszervezés véleményezése a Tapolcai Általános Iskola, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a Tapolcai Pedagógiai Szakszolgálat intézményekre vonatkozóan
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Veszprém megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. május 9.

 

Császár László

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-16/2013.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 26-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, továbbá a pénzmaradvány-elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzatának 2014. év költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása részterületekre
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési és helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezése, új közterület elnevezése és intézmény átnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) A 2012. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Döntés az alapítványok 2013. évi közművelődési támogatásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
(Az előterjesztés egy későbbi időpontban kerül kiküldésre)

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. április 19.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Gyulakeszi Község Raposka Község
Polgármestere Polgármestere

Tapolca Város
Polgármestere

Ügyiratszám: 1/148-12/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 5-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2013. március 29.
 

Császár László Tóth József sk. Bolla Albert sk.
polgármester polgármester polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 


Ügyiratszám: 1/148-11/2013.
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 05-én (péntek) 08.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Lakás és nem lakás célú bérlemények felújítási tervének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tájékoztató Tapolca Város Településrendezési Eszközei részleges módosítása folyamatáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány összegének megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Tájékoztató "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című fejlesztési programról
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2012. évi működésről és a 2013. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

14)) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési pályázatának benyújtása

Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. március 29.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Gyulakeszi Község Raposka Község
Polgármestere Polgármestere

Tapolca Város
Polgármestere

Ügyiratszám: 1/148-6/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

1. Közös önkormányzati hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2013. február 15.
 

Császár László
Tóth József sk.
Bolla Albert sk.
polgármester
polgármester
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/148-7/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22-én (péntek) 08.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal megalakításával kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek módosításaElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodásához kapcsolódó rendeleteinek módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. A) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
  B) A Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Társasággal kötött ellátási szerződés felülvizsgálata

  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. Pályázat benyújtása a városi közvilágítás energiatakarékos átalakítására módosított adatokkal
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 14. Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK  

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. február 15.

Császár László
polgármester

letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve