Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

1_A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
KIVONAT
1_Pénzadomány a Tapolcai Rendőrkapitányság részére
2_Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásának biztosítása céljából történő pályázat kiírásáról
3_2021-2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
4_Ideiglenes autóbusz-megállóhelyek kialakításából adódó többletköltségek forrásának biztosítása
KIVONAT
1_2021. évi sporttevékenységek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
2_A 2021. évi közműveldési pályázatok elbírálása
3_Döntés önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
4_Döntés a TIAC VSE részére TAO pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott támogatásról
5_Tapolca 020-1 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő kijelölése
KIVONAT 2021.04.26. nyilvános 55-60
1_A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.pdf
Rendelet 8-2021.(IV.22.) Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról.pdf
1_Településrendezési eszközök módosítása.pdf

2_TVSE_Tulajdonosi hozzájárulás a Rendezvénycsarnok, Kazinczy és Batsányi Tagint pályázati úton tervezett korszerűsítéséhez.pdf

KIVONAT 2021.04.12. nyilvános 49-54.pdf
1_Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.pdf

2_Önrész biztosítása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat benújtásához, téves helyrajzi szám módosítása.pdf

Rendelet 7-2021.(III.31.) Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról.pdf
KIVONAT 2021.03.31. nyilvános 47-48.pdf
1_Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról.pdf

2_Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről.pdf

3_A Tapolca névhasználat iránti kérelem elbírálása.pdf
KIVONAT 2021.03.16. nyilvános 34-38.pdf
1_Önrész biztosítása az -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása- pályázat benyújtásához.pdf

2_Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről.pdf

3_Kazinczy tér 5. fsz 2. kijelölés hasznosításra.pdf

4_2021-2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.pdf

5_Eszközadomány a Megbecsülés Idős Otthon részére.pdf

6_Pályázat kiírása a közművelődési feladatok 2021. évi támogatására.pdf

7_Pályázat kiírása a sporttevékenységek 2021. évi támogatására.pdf
8_Batsányi János Gimnázium és Koll. intézményátszervezésének véleményezése.pdf

9_Tapolca névhaszhnálat iránti kérelem elbírálása.pdf

KIVONAT 2021.03.05. nyilvános 20-33.pdf
1_Maszkviselés.pdf

2_2020. évi ktgvetés módosításáról.pdf

3_Településrendezési eszközök részleges módosítása.pdf

Rendelet 4-2021.(II.23.) Maszkviselés

Rendelet 5-2021.(II.25.) 2020. évi ktgvetés módosításáról.pdf

Rendelet 6-2021.(II.25.) HÉSZ.pdf

KIVONAT 2021.02.23. nyilvános 19.pdf
1_2021. évi költségvetés

2_Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

3_TVÖ 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása.pdf

4_Egészségügyi eszközadomány fogadása az Asana Spital Leuggern svájci egészségügyi intézménytől.pdf

5_Döntés a 2021. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről.pdf

6_A polgármester szabadságtervének jóváhagyása.pdf

Rendelet TP 2-2021.(II.18.) TVÖ 2021. évi költségvetéséről.pdf

Rendelet TP 3-2021.(II.18.) Lakások és helyiségek bérletéről.pdf

KIVONAT 2021.02.17. nyilvános 11-16.pdf

1_Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

2_Döntés díszsírhely biztosításáról és a város saját halottjává történő nyilvánításáról

KIVONAT 2021.02.15. nyilvános 4-10

A TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-219-00268 azonosítószámú "A Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése" című pályázat megvalósítása során felmerült "módosítások" megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

3/2021. (11.02.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tájékoztató TVÖ és költségvetési szervei 2019. évi maradványának korrekciójáról
A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló rendelet módostása
Rendelet 1-2021.(I.25.) Parkolás szabályozásáró
KIVONAT 2021.01.25. nyilvános
1_A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása
KIVONAT 2021.(I.14.) nyilvános 1
Facebook