Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
Meghívó
1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2) Tájékoztatás Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II.28.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
3) Anyagi fedezet biztosítása a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Város Sportegyesület részére a 42892/2020/MLSZ számú programban a kiegészítő támogatás terhére elszámolt földmunka Magyar Labdarúgó Szövetség által megkezdett TAO pénzügyi ellenőrzésének eredményeként esetlegesen előírásra kerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére
4) Döntés az Ovisokért Alapítvány támogatásáról
5) Döntés a Tourinform iroda névhasználati szerződésének módosításáról, valamint a Tourinform irodák korszerűsítésére irányuló TFF-3.1.1.-A-2024 kódjelű felhívásra történő pályázat Tapolca Kft. által történő benyújtásáról
6) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
7) A 2023. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
8) Haditechnikai park végleges elhelyezése (képviselői indítvány)
Jegyzőkönyv
Meghívó
1) Döntés a közművelődési feladatok támogatására biztosított keretösszeg maradványrészének a városi tömeg- és versenysport előirányzat sorára történő átcsoportosításáról és felosztásáról
2) Döntés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi asszisztenseinek béremeléséről
3) Döntés a Gyermek-kert Alapítvány támogatásáról
4) Döntés Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
5) Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – főépítészi feljegyzések jóváhagyása
6) Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – döntés a Tapolca-Sümeg kerékpárút kialakításával kapcsolatos környezeti értékelés szükségességéről
7) Döntés Tapolca város településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a Tapolca-Sümeg közötti kerékpárút létesítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról
8) Beszámoló a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére, a 171/2023. (IX.18.), a 221/223. (XI.24.), valamint a 33/2024. (III.22.) Kt. határozatokkal nyújtott, összesen bruttó 25.078.199 Ft összegű önkormányzati támogatás megtérülése/visszafizetése érdekében tett intézkedésről
9) Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a „Csermák József Rendezvénycsarnok villanyvilágításának korszerűsítése” tárgyú TAO pályázat megvalósításához
Jegyzőkönyv
Meghívó
1) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2023. évi beszámoló elfogadása
2) Anyagi fedezet biztosítása a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére a Magyar Labdarúgó Szövetség által lefolytatott TAO pénzügyi ellenőrzés eredményeként előírt, fel nem használt támogatás után fizetendő jegybanki alapkamat teljesítésére
3) Döntés alapítványi támogatásokról (Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány, Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért, Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány, Biztatás Alapítvány, Boldog Özséb Alapítvány)
4) Döntés a Tapolca 1309, 1327, 1329, 1380, 1381 és 1384 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
5) Tapolca Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása
6) Döntés Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
7) Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról
8) Döntés a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2023. évi beszámolóinak és 2024. évi munkaterveinek jóváhagyásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása
2. Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a „Csermák József Rendezvénycsarnok villanyvilágításának korszerűsítése” tárgyú TAO pályázat megvalósításához
Jegyzőkönyv
Meghívó
1) Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2) Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
3) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
4) Az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X.9.) önkormányzati rendelet módosítása
5) Döntés a közterület használatáról szóló 36/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) Döntés a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről szóló 25/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
7) Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása – a 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel
+ Mellékletek: 7.1, 7.2.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.4, 7.5.1, 7.6.2, 7.7.3.
8) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
9) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10) Döntés a Tapolca 2929/3/A helyrajzi számú ingatlan Tapolca Környéki Önkormányzati Társulást illető tulajdoni hányadának megvásárlásáról, valamint a Tapolca 1538/15 hrsz-ú ingatlan Tapolca város tulajdonát képező tulajdoni hányadának értékesítéséről
11) Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a „Bauxit Sportcentrum-Fűtési rendszer korszerűsítése” tárgyú TAO pályázat megvalósításához
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja című pályázati felhívás keretében történő pályázat benyújtásáról
2. Döntés a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 azonosító számú „Aktív turizmus fejlesztése” pályázati felhívás keretében, „Balatontól a Somlóig” címmel történő koznorcionális pályázat benyújtásáról
3. TOP_PLUSZ-6.1.4-23 azonosító számú „Aktív turizmus fejlesztése” pályázati felhívás keretében történő konzorcionális pályázat benyújtásáról
4. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról
Jegyzőkönyv